לתרומות לחץ כאן

הגדלת שטח הסוכה על ידי צורת הפתח

שאלה:

שלום רב
רכשתי דירה ובה חשבתי שיש מרפסת סוכה

התברר שהחלק שלא מקורה והוא מתחת לכיפת השמים הינו 45 סנטימטר ולא 70
האם ניתן עדיין לבנות סוכה במרפסת והיא תהיה סוכה כשרה? רוחה חלק הלא מקורה הינו כ4 מטרים והעומק שבו חלק הסוכה פתוח אל כיפת השמיים הינו 45 סנטימטר

תשובה:

45 ס"מ זו בעיה… כיון שעדיין אתה צריך לצרף לתוכה עוד 25 טפחים שלדעת הגר"ח נאה זה שלושה טפחים. אם יש מעט יותר, באופן שניתן לצרף לה פחות משלושה טפחים ויהיה בה שיעור סוכה, ניתן לעשות צורך הפתח בסוף המקום שרוצים לצרף, וכך לצרף אליה עוד 23 ס"מ, אבל במקרה שלך זה לא יספיק, זה מאוד גבולי.

מקורות:

בס' מקראי קודש להגרצ"פ פרנק זצ"ל סוכה סי' יב נקט להתיר לעשות צורת הפתח תחת התקרה בריחוק פחות משלושה טפחים מהסכך, ולהכשיר בכך את אותו מקום. וכן כתב בס' חידושים וביאורים לגר"ח גריינמן סוכה סי' ג אות ה.

אולם בס' הסוכה חלק ב עמ' מט הביא בשם הגרי"ש אלישיב שאין להכשיר אלא במחיצה ממש, וכן הובא בס' קובץ מבית לוי תשרי דיני סוכה עמ' ס בשם הגר"ש וואזנר.

בהליכות שלמה פרק ז סעי' ח הובא בשם הגרש"ז אויערבך שהיה מורה להקל בזה בצורת הפתח, אבל לחתנו הרב בורדיאנסקי הורה שלא לסמוך על כך בלא מחיצה ממש. וראה חוט שני עמ' רעו שאף הגר"נ קרליץ נסתפק בכך.

ולא זו בלבד, אלא בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' עא נראה שכאשר עושים זאת במחיצה ממש, לא די במחיצה עשרה טפחים, אלא צריך מחיצה שמגיעה עד לסכך. אמנם בביכורי יעקב סי' תרלב ס"ק ג משמע שדי במחיצות עשרה. וכן נראה להקל בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' עג אות ה.

נמצא שכדי לצאת כל הדעות צריך מחיצה ממש, ושתהיה לכל הפחות גובה עשרה, ויש שהחמירו ביותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל