לתרומות לחץ כאן

עץ שמשיר עלים לחצר השכן

שאלה:

העץ של שכנה שלי מנשיר עלים לחצר שלנו. האם היא צריכה להוריד את העץ? לנקות לנו?

תשובה:

שלום וברכה,

עץ שמזיק שכנים על ידי נשירת עלים אם מדובר בהפרעה ממשית, חייב בעל האילן לדאוג שלא להזיק את השכן, ומוטל עליו לקצוץ את הענפים שנוטים לכיוון החצר של השכן או לקצוץ את האילן כדי שלא להזיק לשכן בנשירת עלים. 

מקורות:

בשו"ע סימן קנה סעיף ל ולב מבואר שענפים או שורשים שפולשים לגינת השכן הרי זה נזק הבא מאיליו, ולא יכול לחייב את בעל האילן לקצוץ, והניזק יכול לקצוץ את הענפים והוצאת הקציצה מוטל על הניזק. אולם נראה שבעלים שנושרים אם מדובר בנזק ממשי שמלכלך את החצר של השכן, חייב בעל האילן לדאוג לקצוץ את העץ כדי שלא יזיק לשכנו. וראיה לדבר מדברי התוס' ראש ב"מ קיח ע"א שאם האבנים מבטלים את השימוש בחצר של השכן חייב בעל האבנים לפנות את האבנים, ולא נאמר הכלל של מפקיר נזקיו לאחר נפילת אונס. ונראה שגם התוספות שם שכתבו שיכול להפקיר את האבנים מודים לדברי התוס' רא"ש, כיון שיודע שנושרים העלים אין זה נפילת אונס. 

והנה ידוע כל גדרי נזקי שכנים שהוא גדרים חדשים של מזיק לפי מה שהיה צריך לכל בעה"ב להשתמש ברשותו, וכמו שהאריכו האחרונים החזו"א והנתי' ועוד, והנה בזמנם עץ היה דבר מאוד שימושי אך היום אין זה כ"כ חשוב והוא רק לצל או לנוי ואפשר בדרכים חילופיות או אפילו עץ מסוג שאינו משיר עלים, במיוחד שלניזק הוא נזק גדול וכתב בתשובת הראש [שנפסקה בקצרה בשו"ע סימן קנה סעיף כ'] והובא גם בנתיבות שם ס"ק ג בהיזק מים שאף שלא הוי גירי דיליה אם לזה שמשתמש אין זה צורך כ"כ ולניזק הוא נזק גדול אפשר לחייבו להסיר ע"ש. ולפ"ז באילן שמזיק מאוד לשכן, יכול לכפות לבעל האילן שיסלק את הנזק.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל