לתרומות לחץ כאן

לנשל את הבן מהירושה

שאלה:

אחד מילדי מנסה כל הזמן לעשוק אותנו בסכומים גדולים, כשמזימתו לא עלתה בידו הסית את המשפחה כנגדנו בשקרים ועלילות ובלחצים ריגשיים גדולים וכתוצאה מכך חלק מילדיו ניתקו את יחסם איתנו ומזה שנים שהם והבן לא בקשר איתנו . כל נסיונותינו לאורך זמן לגרום לו להטיב את דרכיו לא צלחו ושאלתנו האם בעקבות זאת מותר לנו הלכתית להדיר אותו מצוואתנו?

תשובה:

שלום וברכה,

הגמרא אומרת שמי שמנשל את בנו מהירושה אין רוח חכמים נוחה הימנו, למרות שהבן לא נוהג כבוד באביו. ולכן יש לשייר לאותו בן סכום קטן, יש הסוברים שיור של 4$. ויש שסוברים לשייר דבר חשוב כ1,000$. ואם משיירים לו סכום כזה אינו עובר באיסור של אעבורי אחסנתא – העברת ירושה.

בהצלחה. 

מקורות:

שולחן ערוך חושן משפט סימן רפב סעיף א: "כל הנותן נכסיו לאחרים והניח היורשים, אף על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה אין רוח חכמים נוחה הימנו, וזכו האחרים בכל מה שנתן להם. ומדת חסידות שלא להעיד בצואה שמעבירין בה הירושה מהיורש, אפילו מבן שאינו נוהג כשורה לאחיו חכם ונוהג כשורה". וביאר בסמ"ע ס"ק א "אף על פי שאין היורשים נוהגים בו כשורה. משום דלא ידעינן מאי זרע יוצא ממנו. גמרא [כתובות נ"ג ע"א]. ובטור לא כתב תיבת "בו" כשורה, והמחבר העתיק לשון הרמב"ם סוף פ"ו דנחלות דכתב שם גם תיבת "בו", ומשמע דר"ל דאינו נוהג כבוד כראוי במורישו אף על גב דנוהג כשורה במילי דשמיא, ואפ"ה שייך טעמא הנ"ל, דאל יאמר המוריש כיון דאינו נוהג בי כבוד כשורה אתן ממוני לאחר, כי יחוש על זרעו יוצאי חלציו".

מבואר שבן שלא נוהג כבוד בהורים, לא ראוי לנשל אותו מהירושה. אלא שבקצות שם ס"ק ב הביא בשם התשב"ץ שיכול לשייר לו ד' זוזים, ובכך לא עובר על רוח חכמים נוחה הימנו. אולם בחת"ס [הובא בפת"ש שם] והאגר"מ (חו"מ חלק ב סימן נ) והערוך השלחן סוברים שיש להם להשאיר לבניו חלק חשוב ולא מעט כדברי הקצות. האגר"מ כתב ש1,000$ לכל בן נחשב לדבר חשוב. ולכן אם משיירים לאותו בן סכום מסוים לא נחשב שעובר על רוח חכמים נוחה הימנו.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. במחילה מכבוד תורתו שליט"א אבל האם יש לקחת את דברי ר’ משה כהלכה למשה מסיני? האם זה לא הכל תלוי לפי המקום והזמן? ארבעה זוזים זה אכן סכום קבוע. ותמיד ניתן להעריך את זה ולתרגם לכסף בן ימינו, אבל סכום של אלף דולר בארה”ב לפני 50 שנה אינם אלף דולר בא”י כיום!

  2. נכון, לכן בצוואות של ימינו אנו משיירים כ5,000$.
    אגב ראיתי צוואה שערך הרב יעקב בלוי זצ"ל מח"ס פתחי חושן שהאו שייר בצוואה 4$ כדברי התשב"ץ.

  3. אפרופו ירושות. רוב האנשים לא מודעים לרווח האלטרנטיבי מדירות ירושה. ברוב המקרים תכולת הדירה עשויה להיות בעלת ערך כספי – אספני גבוה. הדבר נכון בעיקר בדירות של אנשים מבוגרים. ככל שיש בדירה פריטים ישנים כמו תקליטים, ספרים, עיתונים ישנים או כל פריט משנות החמישים, יש מצב שמדובר על פריטי אספנות בעלי ערך כספי משמעותי. אם אתם רוצים לדעת כיצד להעריך את תכולת הדירה באופן עצמאי חפשו בגוגל "פינוי ירושות ואספנות" וקבלו מאמר מדוייק של יוסף האוסף שמסביר איך להעריך באופן עצמאי את תכולת הדירה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל