לתרומות לחץ כאן

חבילות חבילות בכוס של ברכה

שאלה:

כשליל הסדר חל במוצ”ש מבדילים על כוס ראשון ואם שכח מבדיל על כוס שני. איך בעצם אפשר להבדיל על כוס שני? הרי כל מה שאפשר להבדיל על כוס ראשון זה בגלל שקדושות והבדלות חד עניינא אבל גאולה והבדלה הרי אינם חד מילתא והוי חבילות חבילות?
כנ”ל לעניין מנהג העולם כשמזמנים על הכוס בס”ג לאחר שקיה”ח, המנהג הרווח הוא לא לשתות אותו אלא לשמור אותו ולאחר מעריב להבדיל עליו. למה בזה אין בעיה?

תשובה:

שלום וברכה

ראשית שיטת הרמב"ם שבת פכ"ט הלכה יג שדין זה שאין עושים מצוות חבילות חבילות הוא רק במצוות דאורייתא ולא בדרבנן, וכאן עיקר דין הבדלה יצא כבר בתפילה, וגם ארבע כוסות דרבנן, אמנם המנהג בזה שלא כדברי הרמב"ם, שעל כן בשבע ברכות אנחנו לוקחים שתי כוסות, אחת לברכת המזון ואחת לברכות הנישואין, ועל עצם שאלתך כבר עמד עליה בשער הציון בסימן תעג ס"ק יב, וכתב בשם שו"ע הרב שכיון שאי אפשר בענין אחר, נאלצים אנו לעשות שתי קדושות על כוס אחת, אף שבדרך כלל אין עושים מצוות חבילות חבילות.

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. בזה נראה לנכון מה שהאריך לבאר באור לציון ח"ב פרק כ', לענין ברכת הכוס בברית מילה האם מועילה גם לקידוש היום, שברכות שלא מעכב בהם כוס, כמו ברכת המילה, ובודאי ברכת המזון, אין בהם דין חבילות מעיקר הדין.

  2. במחילה מכבוד תורתו שליט"א אבל בתשובה הזו כתבתם שמקור הדין של ”חבילות חבילות” זה מהגמ’ בפסחים בעניין קידוש ובהמ”ז.

    https://din.org.il/2022/01/18/%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%97%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91/

  3. מעיון רחב עכשיו בספרים רבים באוצר החכמה אני רואה שאכן כיוונו כאן לדעת כמה מפוסקי זמנינו, ראשית אכן יש מנהגים חלוקים בזה, הגר"נ קרליץ והגר"מ שטרנבוך חששו בזה לחבילות, אמנם הגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב הקלו, והסברא המקובלת בזה, היא שכיון שהיום לא כל כך מקפידים על כוס בברכת המזון, ממילא גם מי שעשה ברכה על הכוס זה לא נחשב חבילות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל