פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

החלפת בגדי שבת לאבלים במוצאי שבת

שאלה:

שלום הרב,
מתי האבלים מחליפים בגדים במוצאי שבת לפני ערבית או לאחר ערבית וקודם הבדלה או לאחר הבדלה? האם זה תלוי אם זה בן ובת או אחים ואחיות?
בברכה,
ויקטור חי בוחניק רחובות.

תשובה:

שלום וברכה

את הנעליים חולץ לאחר ברכו, ואם הוא ניגש לפני העמוד יחלוף לפני ברכו, ראה רמ"א סי' תקנג סעי' ב, ובגדי שבת יחליף לאחר הבדלה אבל לא ישהה הרבה אחרי ערבית אלא מיד יבדיל, לחוש לדעות שאם הוא משתהה עליו לקרוע, ראה פני ברוך כג,לב השיטת בזה ומה שהביא בשם הגרש"ז אויערבך.

הצטרף לדיון

תגובה 1

 1. יישר כח גדול,
  *החלפת בגדים במוצאי שבת*
  מתי האבלים מחליפים בגדים במוצאי שבת לפני ערבית או לאחר ערבית וקודם הבדלה או לאחר הבדלה? והאם יש הבדל בין הילדים לאחים ואחיות?
  1. לדעת *הרב עובדיה* (חזו"ע אבלות ג, עמ' צ. חזו"ע תעניות עמ' שלד)בשם *הגר"ח פלאגי* (שו"ת חקקי לב חיו"ד ס"ס נא): במוצאי שבת שבתוך ימי השבעה האבל על אביו ואמו *יחליף בגדי שבת בבגדי החול מיד כשיהיה לילה ודאי* (20 דקות אחרי שקיעת החמה) לאחר שאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול. ואפילו *לפני* תפילת ערבית, שאם לא יחליפם – יצטרך לקורעם. וכ"כ *מרן השו"ע* (יו"ד סימן ש"מ סי"ד) שהמחליף בגדיו בתוך השבעה על הוריו צריך לקרוע שוב את הבגד החדש, ותיכף יחלוץ גם נעליו אשר ברגליו (ועיין לרמ"א באו"ח סימן תקנ"ג ס"ב בענין תשעה באב שחל במוצאי שבת). וכ"כ *שואל ומשיב* בדברי שאול (יו"ד סימן ת): שחולץ מנעליו תיכף אחר ברכו, ואין הדבר תלוי במה שממשיך עליו השבת, משום תוספת מחול על הקודש, שכיוון שנעשה לילה ודאי, חל עליו האבלות.
  2. דעת הרב *שלמה זלמן אוירבעך* (שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן עג) בשם *המהרי"ל דיסקין*: רשאי האבל להישאר בבגדי שבת אפילו זמן מרובה, ואינו צריך לקרוע. והטעם הוא: כל שבתחילת הלבישה היה פטור מקריעה, שוב אינו מחוייב כלל לקרוע. *וכן נראה מפשטות הש"ס והפוסקים* שלא נזכר בדבריהם שחייב האבל להזדרז במוצאי שבת לפשוט מהר מעליו בגדי שבת, כדי שלא יתחייב לקורעם. וכ"כ *הרב ראצבי* (שו"ע המקוצר, תורה ומצוות עמ' תפח): *ואחרי ההבדלה* הולכים האבלים להחליף בגדי שבת וללבוש הבגד הקרוע, ויושבים על הקרקע ומקבלים הניחום מכל אחד ואחד מן הציבור שהולכים לבתיהם. *ויש מדקדקים* להחליף וללבוש הבגד הקרוע כבר מקודם ההבדלה (מובא בהערה שם). וע"ע להרב נויבריט בספר *שש"כ* כרך ב פרק סה הלכה לג, והערה קנב, ולרב חיים בנימין גולדברג בספר *פני ברוך* סימן כג סעיף לו – מביאים את הדעות השונות ולא מכריעים למעשה.
  *לסיכום,*
  האחים והאחיות רשאים להישאר עם בגדי השבת עד לאחר ההבדלה ויותר מזה, ורק את נעלי העור יחלצו מיד בצאת השבת. והטעם: אבל על שאר קרובים שהחליף בגד בשבעה אין צריך לקרוע שוב (שו"ע יו"ד סימן ש"מ סי"ד). *אבל* הבנים והבנות צריכים להחליף הבגדים מיד בצאת הכוכבים, שיהיה לילה ודאי – כדי שלא יתחייבו בקריעה שוב (הרב עובדיה). *ויש סוברים*: שרשאי להישאר בבגדיו עד לאחר ההבלדה (הרב אוירבעך בשם מהרי"ל דיסקין).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל