לתרומות לחץ כאן

כלאים בפרחי נוי / פסלוני נוי בחצר

שאלה:

בס"ד
ערב טוב, הנני רוצה לשתול בערוגה מעץ כמה סוגי פרחי/צמחים, מה המרחק שצריך בעקבות איסור כלאיים? והאם ישנו הבדל בהלכה לגבי המרחק אם אשים כל שתיל פרח עם האדנית הקטנה שבה הצמיחוהו ואח"כ לשים אותם הערוגה ליד יתר הצמחים?

שאלה שניה, האם מותר לשים פסלוני נוי(גמד, ציפור ודומיהם) בחצר

לילה טוב

תשובה:

פרחים וצמחים שאינם מיועדים לאכילה או לתבלין, אלא רק לנוי או לרפואה, אין בהם איסור כלאים. ראה רמב"ם כלאים פרק א הלכה ד. לכן שים לב מה אתה שותל שם, ובאופן שזה עומד בכלל הנ"ל, אין בעיה.

לגבי פסלוני נוי בצורת אדם יש שהחמירו, בודאי ליצור, אבל לכתחילה גם שלא להשהות, אבל אם זה לא ממש צורת אדם או שזה בצורת ציפור, מותר.

מקורות:

ראה שו"ע יו"ד סי' קמא ס"ד וסעיף ז שאסור לעשות צורת אדם שלם, אבל מותר לעשותו על ידי שיחסר ממנו אחד מאבריו. אכן, דעת החתם סופר (שו"ת יו"ד סי' קכח) שמותר לעשות זאת על ידי פועל גוי, אלא שבס' נהרי אפרסמון (יו"ד סי' קטז, קיז וסוף קיח) חלק על דבריו וכתב לאסור אף באופן זה, וכן דעת שו"ת יד אלעזר (סי' קכט), וראה דרכי תשובה (יו"ד סי' קמא ס"ק ל, וס"ק לב) שהאריך בנידון זה.

בשולחן ערוך שם סעיף ד מובא שנחלקו הפוסקים אם מותר להשהות בבית צורת אדם שלם כשנעשה שלא לשם עבודה זרה. ובס' בנחל אשכול (הל' ע"ז סוף סי' נ) כתב ללמד זכות על המקילים בזה, וכתב שכך נהוג בזמננו.

הצטרף לדיון

4 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל