לתרומות לחץ כאן

נטילה לאכילה אחר בית כסא

שאלה:

נטילה להוציא אחרי בית כסא האם עדיף ב' נטילות או אחת?

תשובה:

לגבי נטילת ידים אחרי שירותים לפני הארוחה יש כמה מנהגים שונים, ונראה שהיותר מקובל, הוא לאחר השירותים לרחוץ ידיו ללא כלי לברך אשר יצר ולגעת בנעליים ולאחר מכן ליטול ידים שנית.

בהצלחה רבה

מקורות:

בשולחן ערוך אורח חיים סימן קסה סעי’ א כתב: העושה צרכיו ורוצה לאכול, יטול ב’ פעמים. על הראשונה מברך: אשר יצר, ועל השנייה מברך: על נט”י. ואם אינו רוצה ליטול אלא פעם אחת, לאחר ששפך פעם אחת על ידיו ומשפשף, יברך: אשר יצר, ואח”כ בשעת ניגוב יברך: ענט”י. אולם, במשנה ברורה שם הביא בשם המגן אברהם ועוד אחרונים, שבפעם הראשונה לא יטול נטילה גמורה אלא רק עד סוף אצבעותיו, שאם לא כן לא יוכל לברך על הנטילה השניה שכן כבר ידיו טהורות.

אפשרות נוספת יש, בנטילה הראשונה ליטול ללא כלי, שכן מעיקר הדין נטילת ידים אחרי שירותים אינה טעונה כלי. לאחר מכן יגע בנעליים וכיוצא בזה ובאופן זה ודאי יתחייב נטילה נוספת. וראה הליכות שלמה פרק כו שכך נהג הגרש”ז אויערבך.

אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ קסח הביא שהחפץ חיים הורה למעשה ליטול ידיו רק פעם אחת לברך על נטילת ידים לנגב את הידים לברך אשר יצר ורק אחר כך המוציא, וכך הובא בדינים והנהגות חזון איש פרק ו סעי’ ח. ובארחות רבינו ח”א עמ’ עח.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לא עדיף קודם המוציא וטעימה ולאחר מכן אשר יצר? לכאורה זה יפתור את הבעיה, לא הפסק בין נט”י והמוציא ולא נטילה נוספת כשהידיים כבר טהורים

  2. אחד הדברים שלומדים כאן מדברי הפסוקים שכה דנו ופלפלו ולא נתרו בהצעה הכל כך פשוטה שלך, שלא ניחא להם בזה לעבור למשהו אחר לפני שבירכת אשר יצר. וזה אכן חידוש ומעורר על הצורך להקפיד באופן כללי בענין זה, גם כאשר לא מדובר בסעודה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל