לתרומות לחץ כאן

אשה שלוותה כסף ללא ידיעת בעלה

שאלה:

זוג נשוי שנים רבות, האשה לוותה כספים ללא ידיעת בעלה, כעת היא בורחת מהבעל ומשאירה את החובות לבעל. האם נחשב הדבר שהאשה גנבה ממנו או שעליו לפרוע את החוב שלה.

תשובה:

שלום וברכה,

שאלה זו צריכה להיות בדיון בבית דין בלבד, כדי לברר היטב אם האשה פעלה ללא ידיעת הבעל או שהבעל סמך עליה בכל עיסוקיה.

לפי הלכה אשה שנושאת ונותנת בבית – שעובדת ושותפה פעילה בכספים, הבעל חייב לשלם את כל מה שלוותה והוציאה האשה. אבל אם הזיקה או שלוותה ללא ידיעת בעלה, והכספים לא באו ליד הבעל, אין הבעל חייב לשלם.

בהצלחה.

מקורות:

ראה הגהת הרמ"א בשו"ע חו"מ סימן צו סעיף ו שכתב שאשה שלוותה אין הבעל חייב לשלם גם אם נושאית ונותנת בבית. אולם הש"ך חולק על דברי הרמ"א והסיק להלכה שאם היא נושאית ונותנת בבי חייב הבעל לפרוע את כל מה שלוותה לצורכי הבית. אבל אם לוותה בסתר והחביאה מבעלה ולא היה לבעל תועלת מכך, הבעל לא חייב לשלם. וכן הסכמו הפוסקים כדעת הש"ך. 

וז"ל הערוך השולחן חושן משפט סימן צו סעיף ח

"וכן המנהג לגבות מהבעל כל מה שלוה אשתו ואפילו אינה נושאת ונותנת אם רק לותה על הוצאת ביתה משלם ואם היא נושאת ונותנת אם לקחה סחורה בהקפה או לותה מעות חייב הבעל לשלם בלי פקפוק ודווקא בדבר שיש לבעל הנאה כגון שלקחה סחורה בהקפה או לותה מעות אפילו נאבדו המעות והסחורה חייב לשלם אבל אם פשעה בפקדון או הזיקה בידים פטור מלשלם וכן אם נתוודע שלותה בהסתר מבעלה או לקחה סחורה בהקפה בסתר פטור מלשלם וכ"ש אם הבעל מיחה או שפירסם בעיר שלא להלות לה שום דבר ולא להקיף לה דאינו חייב לשלם בכל מה שלקחה או לותה בשום דבר כללו של דבר דברים אלו תלוים בראיית עיני ב"ד כגון אם ידוע שהבעל נותן לה רשות להקיף או ללות על סך מועט ולא על סך מרובה אם לותה סך מרובה א"צ לשלם דמי שהלוה לה או הקיף לה סך מרובה אפסיד אנפשיה וכן כל כיוצא בזה ולדברים אלו שנתבאר הסכימו רוב גדולי אחרונים".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל