לתרומות לחץ כאן

העלאת כלי הפסח בחול המועד

שאלה:

האם מותר להעלות כלי פסח בחול המועד??

תשובה:

שלום וברכה

כיון שאינו מוציא את הכלים לרשות הרבים והכל באותה חצר – מותר [אבל לכאורה אינו כבוד המועד כל כך, שמגרש אותו…]. אמנם ראיתי מובא מהגרש"ז אויערבך שהורה להחמיר בכך לכתחילה, וכן אסרו זאת הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר משום טירחה, אף שיש שהקלו בזה וכך ראיתי בשם הגר"ע אוירבך.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות חול המועד סימן תקלה סעיף א:

אין מפנין מחצר לחצר, אפילו מכעורה לנאה, ולא לפנות דירתו ולא לפנות כליו שאינם לצורך המועד, הגה: כ"ש שאסור להסיע ממונו מעיר לעיר (מרדכי פרק מי שהפך); אבל מפנה הוא מבית לבית באותה חצר; ואם אין הבתים פתוחים לחצר אלא למבוי, יש אומרים שמבית לבית הסמוך לו, מותר. הגה: ואם מתיירא מחמת גניבה בחצר שדר שם, מותר אפילו מחצר לחצר המשתמר; ואפילו מעיר לעיר, בדבר האבד, שרי (הגהות אשירי ומרדכי). וראה ס' מעדני אשר חול המועד סי' סט שהביא דברי גדולי הפוסקים הנ"ל ותמה על דבריהם מכח הלכה זו, ומכל מקום כיון שראינו שמנעו זאת, אין להקל בדבר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל