פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

מקום קביעת מזוזות – חדר פנימי / היכר ציר

שאלה:

שלום רב. לאחרונה הסרתי את המזוזות שבבית ונתתי אותם לבדיקה. קניתי מזוזה אחת מהודרת לכניסה הראשית של הבית, כל שאר המזוזות תקינות ואותם אקבע שוב על משקופי הדלתות. השאלות שלי הם:

א) האם זה משנה אם אקבע בחזרה את המזוזות על גבי משקופי דלתות אחרים, כי איני יודע איזו מזוזה היתה על איזו משקוף או כניסה בהתחלה לפני שהורדתי אותם.
ב) לגבי המזוזה המהודרת שקניתי – יש בבית 2 כניסות ראשיות אחד מקידמת הבית ואחת בחלק האחורי של הבית. היכן עלי לשים את המזוזה המהודרת? לדעתי אנחנו משתמשים בכניסה האחורית לבית הרבה יותר מאשר הכניסה הראשית הקידמית. אז האם היית ממליץ לשים את המזוזה המהודרת במשקוף הדלת של הכניסה האחורית?

ג) לגבי קביעת המזוזות – בכניסות ומעברים אחרים בבית – ובמעברים וכניסות שונות בבית – אף פעם לא הייתי שליו ורגוע לגבי עניין זה – איך אדע היכן לקבוע מזוזה: למשל על משקוף דלת בסלון שממנה נכנסים אל המטבח – איך אוכל להיות בטוח היכן לקבוע את המזוזה בדלת כזו? האם צריך לקבוע אותה על המשקוף בדלת שנפתח מהסלון למטבח או לקבוע אותה מהכיוון האחר, על המשקוף של אותה הדלת אך שהיא נפתחת מהמטבח אל הסלון? וכיוצא בזה ועל זה הדרך..

בברכת חג פסח כשר ושמח

תשובה:

שלום וברכה

1. כאשר אתה מחליף בין מזוזות הבית או שעובר יותר מיום אחד עד שהן חוזרות מהבדיקה יש לברך שוב על קביעתן, במקרה שלך זה לא משנה, אתה מברך על המזוזה בכניסה שהיא ודאי חייבת ברכה ואז אתה ממשיך ללא הפסק לקבוע את שאר מזוזות הבית.

[על כך שזה תלוי מתי מחזירים, ראה פתחי תשובה (שם סי’ רפט סק”א) שהביא מכמה אחרונים שהסתפקו באדם שמוריד את המזוזה לצורך בדיקה אם חייב ברכה כשהוא מחזיר אותה. ולמעשה כתב כי אם הוא מחזיר אותה מיד אין צורך לברך. ובערוך השולחן שם כתב כי כל עוד הוא מחזיר אותה באותו יום, אין צורך לברך. ונראה שלא השקיעה קובעת כאן אלא מה שאנשים מתייחסים לכך כבר כיום חדש, כלומר למחרת בבוקר.

על כך שבהחלפת מזוזה ממקום למקום ולא מחזירים אותה מזוזה מברכים שוב, ראה ס' האשכול [אלבק עמ' 195] והביאור על פי הרמ"א סי' ח סעי' יד, וכן נראה בביאור הלכה סו"ס כה, וראה מהר"ם שיק יו"ד סי' רפה ודעת קדושים רפט ד ושבט הלוי ח"ב סי' קנח. אמנם בשו"ת מהרש"ג ח"א יו"ד סי' נז כתב שזה תלוי במחלוקת הבית מאיר והמגן אברהם ביוצא לסוכת חברו אם מברך עליה, אמנם יש שחילקו שכן שם החיוב הוא בגברא והוא מקיים את מעשה ישיבתו בשתי הסוכות כאחת, משא"כ כאן שכל מזוזה היא מעשה מצוה חדש].

2. זה ענין של הרגשה, להלכה זה לא מאוד משנה, החיוב של שתיהן זהה.

3. יש בענין זה כללים רבים, הכלל היסודי הוא שהולכים לפי הפנימי, כלומר כאשר אני בא מהכניסה לדירה מה מוביל לתוך מה. במקרה שאין פנימי, כגון חדר סיבובי שפתוח משני צדדיו, יש ללכת לפי עיקר השימוש, ואם אין משהו עיקרי יותר מהשני, לפי היכר ציר, להיכן הדלת נפתח, על פרטי דין זה ראה שו”ע בסי’ רפט סעי’ ג ובבית יוסף שם בדעת המרדכי, וע”ע שו”ת מהרי”ל סי’ צד, ט”ז שם ס”ק ד ובחזון איש סי’ קסח.

כשאין היכר ציר ואין חדר פנימי יותר, נקבע הדבר על פי השימוש העיקרי, כלומר המזוזה תקבע לימין הנכנס לחדר החשוב שביניהם, ראה דעת קדושים שם ס”ק יא.ראה כל פרטי דין זה בספר שערי המזוזה פרק יג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל