פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

כיבוד אב ואם במקרה של צער

שאלה:

שלום וברכה,

רציתי לדעת האם במקרה של צער ורישעות (מציקה לילדות פוגעת בהן ליד חברות שלהן כו')

אמא שלי מצערת אותי ואת הילדים שלי האם יש חובה לעשות איתה את ליל הסדר במקרה שהיא תישאר לבד?

שאלה קשה ואני מבקש לקבל מקורות של כיבוד אב ואם במקרה של צער ורישעות (בין אדם לחבירו, ולא בין אדם למקום

תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

אל תשאירו אותה לבד בליל הסדר, זו אומללות, ותדאגו שהיא לא תעליב את הילדים, אם היא מעליבה יש להסביר להם שהיא כבר לא כל כך יציבה מחמת הגיל, וצריך לסלוח לה ולא להתחשב. אביא לך מקורות על החובה לכבד הורים רשעים, למרות שאני לא אוהב שזה הנושא שלנו, הנושא שלנו שלא משאירים את אמא לבד בליל הסדר, אתם החזקים, תתמכו אחד בשני ובילדים, ויחד עם זה תהיו אסרטיביים עם אמא, אם היא פוגעת ניתן לומר לה בעדינות אבל באופן חד משמעי שכך לא מדברים אצלנו בבית. כמובן לא בפני הילדים.

מקורות:

הרמב"ם והטור נחלקו אם יש חיוב כיבוד אב ואם כשהם רשעים ולעניין הלכה דעת השו"ע יו"ד סימן ר"מ שחייבים לכבד אב רשע וכדעת הרמב"ם אולם כתב הרמ"א שי"א שאינו חייב. ועיין בפרי מגדים בהקדמה ליורה דעה (כללי הוראות איסור והיתר אות ג') שנסתפק אם בכהאי גוונא דעת הרמ"א לחלוק על מרן המחבר, או דילמא שכל שלא כתב "וכן עיקר", לא הביא סברת יש אומרים אלא לכבוד בעלמא, והעיקר להלכה כדעת המחבר. וכן כתב באמת בשו"ת מהר"ם זיסקינד סימן ד'. ולי הדבר צ"ע, שאפשר שמכיון שהביא הרמ"א סברת יש אומרים, כוונתו לומר שהדבר ספק, ובדאורייתא אזלינן לחומרא, ובדרבנן לקולא. עכת"ד.

ועיין בשו"ת הרמ"ץ (חלק יורה דעה סימן טז) שאף שהרמ"א כתב ויש אומרים וכו', כיון שלא כתב וכן עיקר, הלכה כדעת המחבר שנאמרה בסתם. ע"ש. ועיין עוד בשדי חמד (כללי הפוסקים סימן יד אות יב). ע"ש. אולם הערוך השלחן (בס"ק לט) פסק כדברי הטור, שזוהי דעת רוב הפוסקים. ע"ש. ומדברי החיי אדם (כלל סז סימן יח) נראה שדעתו לפסוק להחמיר כמרן השלחן ערוך. וכן כתב בקיצור שלחן ערוך (סימן קמג סעיף ט'). וכן העלה בשו"ת בן יהודה (סימן ד'), שהעיקר בזה כפסק מרן המחבר, שגם אם אביו רשע חייב לכבדו, ואפשר שגם הרמ"א מודה לזה להלכה, ולא כתב סברת היש אומרים שפטור אלא לומר שיש ספק בדבר, ונפקא מינה לענין העוסק במצוה פטור מן המצוה וכו'. ע"ש. והובא בשדי חמד (מערכת כ' כלל צט) בד"ה ואם אביו רשע. ע"ש. ועיין בכל זה בשו"ת יביע אומר חלק ח' יו"ד סימן כ"א. ובחלק ב' חלק יורה דעה סימן טו אות ט'.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל