לתרומות לחץ כאן

מכירת חמץ לכמה רבנים / מניות בחברה העוסקת בחמץ בפסח

שאלה:

שלום הרב,
1.מבחינה ממונית האם יש סברא שאפשר למכור את החמץ לכמה גופים(כלומר להרשם למכירה בכמה אתרים אולי מצד חומרא)?
2.אדם שיש לו מנייה בחברה שמתעסקת עם חמץ בחו"ל. מה יעשה? הרי אם יש רווחים אזי הרווח בפסח ילך לגוי?
שכוייח

תשובה:

אפשר לחתום על שטר של הרשאה אצל כמה רבנים או בתי דינים שונים (שו”ת מנח”י ח”ו סי’ לח, בארחות רבינו מובא שהחזו”א נהג למכור לשלושת רבני בני ברק). אולם אין צורך בכך.

בעיקר גדרם של מניות הנסחרות בבורסה (של חברות פרטיות שאינן 'חברה בע"מ' בזה יש עוד סברות להקל) נחלקו האחרונים, בשו"ת מהרי"א הלוי (ח"ב סי' קכד) נקט בפשיטות שע"י שיש לאדם מניות בחברה נחשב הוא כשותף בה (אלא שלענין איסור בל יראה צידד להקל כיון שהחמץ אינו מסור בידו לבערו). לעומת זאת בשו"ת מלמד להועיל (או"ח סי' צא) כתב, שכיון שמניות אלו אינן מקנות כל שליטה בעסק הנסחר, ואין כאן אלא זכות ממון ברווחי החברה, לא נחשב בעל המניות כשותף בחברה ואינו מחויב לבער את החמץ הנעשה שם בפסח.

ועי' שו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' א) שכתב לחלק ע"פ זה, בין מניות המקנות לבעליהן זכות הצבעה בהחלטות החברה, לבין אם הן מקנות לו רק חלק ברווחיה, וע"ע שו"ת חלקת יעקב (ח"ג סי' קצ). 

לכן בשעת הדחק שאין דרך לברר מה בדיוק עושים ואין אפשרות להפריד את הרווחים, וקשה בכלל לדעת אם יש רווחים, המיקל יש לו על מה לסמוך. ובכל מקרה כדאי לכלול את המניות במכירת החמץ.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל