לתרומות לחץ כאן

יין שמזג יהודי מחלל שבת

שאלה:

אני גרה עם בני שאינו שומר תורה ומצוות , אך מאוד מכבד, האם מותר לי לשתות מיין לא מבושל שהוא פתח, או מזג/נגע , או לשתות מכוס יין שהוא שתה ממנה ?

תשובה:

שלום וברכה

אם הוא אכן מחלל שבת בפרהסיה, גם אם כאשר הוא אצלך הוא מכבד אותך, זו אכן בעיה, ויש להמנע מלשתות יין כזה שהוא מזג או שתה ממנו. אני מציע להקפיד לקנות לבית יין מבושל בלבד. בשעת הדחק יש שהקלו גם מפוסטר.

מקורות:

יין מפוסטר, דעת הגר”ע יוסף בהערות לס’ נשמת אברהם שאין בו איסור, וכ”כ בשו”ת שבט הלוי ח”ב סי’ נא, ובשו”ת אגרות משה יו”ד ח”ב סי’ נב. אולם בשו”ת מנחת שלמה ח”א סי’ כה כתב, שהואיל והפיסטור אינו ברתיחה גמורה וכל תועלתו אינו אלא להמית את החיידקים אין דינו כיין מבושל, וכך הסכים הגרב”צ אבא שאול בספרו אור לציון ח”ב סי’ כ, וכן דעת הגרי”ש אלישיב, כמובא בקובץ תשובות ח”א סי’ עה. וטעמו, משום שהפיסטור אינו ענין לעצמו אלא חלק מהליך עשיית היין, וכיון שהטעם שהקלו בזה הוא משום שיין מבושל אינו מצוי, לא שייך טעם זה לענין פיסטור הנעשה בכל יין בזמנינו.

הצטרף לדיון

11 תגובות

 1. אבל יכולה לשתות מבקבוק היין שבנה פתח, לא ממה שהוא מזג לכוס אבל אין לאסור גם את תוכן הבקבוקץ
  הרי רק אם משכשך זה נאסר, והרמת הבקבוק, פתיחתו והורדתו לשולחן לא הוי שכשוך כמו שמבואר ביור"ד קכ"ד.
  ועוד, יש לזכור את הנאמר במסכת עירובין סט, שדוקא אם מדובר באחד שמחלל שבת בפני כל עשרה בישראל עליו יש דין מחלל שבת בפרהסיא, אבל אם בפני רב חשוב הוא יתביש ולא יחלל מולו, בכלל לא פשוט שנקרא מחלל שבת בפרהסיא.
  ועוד נקודה אחרונה לסיום, יתכן שבכלל נוהג ברכב טסלה וכד'

 2. ברגע שמזג לכוסו זה כבר שכשוך בכל הבקבוק.
  לגבי פרהסיה כתבתי.
  לגבי הטסלה זה לא רלוונטי. הנושא הוא מה צורת הנהגתו בענין השבת .

 3. לגבי ענייין המזיגה, מחילה מכבוד תורתו, צר לי לראות שכבודו רואה את הדברים בצורה חותכת שכזו, כי זה אינו.
  אומנם בספר אשרי האיש(של הרב יחזקאל פנילהדר, בנו של הגאון בעל אבני ישפה, תלמידו של הגריש"א) כתב במפורש שמחלל שבת ששפך יין לבקבוק, אי אפשר לסמוך על דעת הש"ך להתיר את הנותר בבקבוק אלא אם כן מחלל שבת בצנעה, אבל כבר חלק עליו בהליכות עולם הלכות יין נסך עמוד קסג והביא ראיה מהגמרא בעבודה זרה עב דף ב.
  וכן ביביע אומר שמתיר את הנותר בבקבוק.

  אומנם הגרש"ז אוסר, אבל להבדיל הרב שאול קלין שליט"א תלמיד הרב ואזנר מתיר.

  חורה לי לראות שהפסיקה שכבודו כותב מבוססת על דעה אחת.

  לגבי הטסלה, זה רלוונטי, כיוון שאם מדובר באדם שלא עושה מלאכות שאסורות מדהורייתא בפני כל עשרה בישראל, מנן לן שנקרא בכלל מחלל שבת בפרהסיא?

 4. בעיני מחלל שבת בפרהסיה זה אדם שבהנהגותיו מחלל את השבת לעין כל, ולא צריך עכשיו לבדוק בדיוק בגדרי מעשיו מה דאורייתא ומה דרבנן לפי כל השיטות, האיש הזה מחלל את השבת ואינו שומר אותה בלי לחשב בעצמו מה מהתורה ומה לא.

 5. נניח שלגבי נושא מיהו נחשב מחלל שבת ומיהו לא אכן לא ברור ויתכן שהוא מחלל בפרהסיא, אז בוא נוציא את הטסלה מהעניין.
  אבל לגבי המזיגה שאוסרת את הנותר בבקבוק אני הקטן לא מבין מדוע לאסור, לפחות לא לבני ספרד.
  מי שרוצה לנקוט כשדעת הגרש"ז זכותו, קדוש יאמר לו.
  אבל לאסור כהוראה לרבים?

 6. אני לא מבין, הבאתי הליכות עולם, ויביע אומר.
  זה לא מספיק?
  אבל בוא נדבר רגע על פוסק בן זמננו שיחיה הגאון הרב אופיר מלכא שידוע בכל הארץ בספריו ושיעוריו ופסקיו בפרט בהלכות שבת, והרב מתיר להדיא (אומנם בשעת הדחק) למתארח אצל משפחה שאינם שומרים תו"מ, לקדש על כוס יין שנמזגה ע"י אחד המארחים! (מביא ארבעה צירופים להתיר)
  אז כבודו מתעקש על הנותר בבקבוק עצמו? כנגד כמה וכמה פוסקים?
  מכבד כל דעה, זכות כבודו להורות כרצונו וכראות עיניו.

 7. הוא מתיר שם רק באחד משני האופנים: או שרק נגע ולא מזג. או שמדובר באדם שומר תורה ומצוות שנכשל בחילול שבת לצורך פרנסתו. אבל סתם מחלל שבת שמזג יין הוא אוסר שם לדעתי בפירוש לשתות מהיין הזה הן ממה שבכוס הן ממה שבבקבוק. אם בידי תליא הייתי מונה אותו בין האוסרים ויישר כח על המראה מקום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל