לתרומות לחץ כאן

מסחר בבשר טרף עם גויים

שאלה:

במידה ויש ליהודי עסק שפועל לטווח קצר (יריד) בחו"ל ומוכר רק לגויים, האם מותר לו למכור שם בשר עוף שאינו נשחט כהלכה (בשר טרף)? לא מבושל עם חלב, לא בשר חזיר וכו', רק עוף לא כשר- האם מותר למכור לגוי כן או לא?

תשובה:

שלום וברכה

אסור לסחור במאכלות אסורות, הדין הזה כולל גם מוצרים שמותרים בהנאה ואסורים רק באכילה, גם בזה אסור לסחור.

מקורות:

אני מעתיק לך משולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיז סעיף א:

כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה (ל' המחבר), (או להלוות עליו) (ת"ה סימן ר') (ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור) (כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות), חוץ מן החלב, שהרי נאמר בו: יעשה לכל מלאכה (ויקרא ז, כד). ואם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים,  (וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטריפה בביתו), (טור), מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך. הגה: וצריך למכרה מיד, ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו (ב"י בשם א"ח). וכן מותר לגבות דברים טמאים, בחובו, מן העובדי כוכבים, דהוי כמציל מידם (רשב"א בתשובה). ואסור למכור לעובד כוכבים נבלה בחזקת כשרה (טור). (ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח). וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל