לתרומות לחץ כאן

הכרזת מולד הלבנה בחו"ל

שאלה:

שלום רב
כשמכריזים המולד בברכת החודש, צריך להגיד המולד של אותו מדינה (למשל אני מארגנטינה)
או להגיד המולד של הלבנה בארץ ישראל?
תודה מראש

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה נחלקו הדעות, בס' עלה יונה להרב מרצבך כתב לומר את המולד תמיד לפי הנראה בירושלים, והביא על כך מדברי התפארת ישראל שמחמת קדושתה של ירושלים כך נהגו, אמנם בשו"ת בני ציון סי' מב כתב שכל מקום יזכיר לפי מקומו, וראה תשובות והנהגות ח"א סי' קכ שראוי שיכריזו "המולד בירושלים בשעה פלונית.

מקורות:

תשובות והנהגות כרך א סימן קכ

נראה שזמן המולד משתנה, ואם בארץ ישראל המולד בשעה שתים עשרה ביום, אותה שעה בסין כבר שש בערב אחר כך, ובאמריקא שבע שעות קודם וכל מקום ומקום כפי סידור השמש, ולפי זה נראה שראוי להכריז במולד כשמכריזים כשמקדשים החודש בשבת שלפני ר"ח, ראוי להכריז "המולד יהיה בשעה פלונית בירושלים", ויועיל גם כן להדגיש שבני הגולה כולה תלויים בארץ ישראל שלפי זמנם קובעים בכל העולם, וכן הקדוש ברוך הוא גופא קובע למעלה כפי ישראל למטה, וארץ ישראל מרכז העולם כולו ומינה קובעים לכל העולם זמני ימים טובים וחל גם למעלה, שהקב"ה מצפה להחלטת בית דין של מטה בראש השנה עד שדן העולם כשקידשו ע"פ הראייה. 

ומיהו באחרונה הופיע ויצא לאור ספר נפלא "עלה יונה" ממחותני הגאון רבי יונה מרצבך זצ"ל, ושם מאמר באריכות בענין זמן המולד, ולדבריו כל גדולי הוראה באירופה מן המהרי"ל בתשובתו (י"ט) עד גאוני זמנינו לא התחשבו בשנוי הזמן, וקורין הזמן כפי הוא בירושלים, ומבאר עפ"י מה שמוכיח שקביעת המולד הוא לפי ממוצע שכבר אמרו בר"ה כה. "שמש ידע מבואו" ירח לא ידע מבואו, פעמים שבא בארוכה פעמים שבא בקצרה, (וסוד ד' ליראיו וכשחשבון זה אף שממוצע נשאר נכון כל כך הרבה שנים), וכיון שאינו אלא זמנים חשבוניים לא מציאותיים אלא עיוניים מופשטים שאינם תלויים במקום זה או אחר אין לשנות הכרזת המולדות ממקום למקום יעוש"ה שהאריך לבאר זאת, ודוחה דעת הסובר שקורין הזמן כפי ירושלים, רק משום כבודה, אבל אין לזה שייכות לדינא, וכל אחד צריך לחשב לפי זה כיצד הזמן במקומו, ומביא שכן דעת השו"ת בנין ציון סימן מ"ב, אבל לדעתו אינו כן, ע"ש בדבריו הנעימים, אבל אפילו לשיטתו נראה דכיון דמכריזין לפי זמן המולד והשעות שבירושלים, (ולהגר"י מרצבך במאמרו שם היינו שעות בהר"ד המתחילות בשש שעות אחר חצות היום קודם ניסן ותשרי), דעתי כדלעיל שראוי בחו"ל להכריז שזהו המולד בירושלים. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל