לתרומות לחץ כאן

ברכת הגומל לאחר טיסה לחו"ל

שאלה:

מה הכרעת ההלכה על ברכת הגומל למי שנסע במטוס, עם מקורות בבקשה.

תשובה:

המנהג גם בזמנינו לברך הגומל אחרי טיסה, למרות שהסכנה פחותה. כאשר שוהים במקום היעד שלושה ימים ולא מדובר בסתם עצירה באמצע הדרך, נהוג לברך פעמיים, כשמגיעים לשם וכשחוזרים לארץ. 

שבוע טוב ומבורך.

מקורות:

בשו”ת קניין תורה הנ”ל הזכיר שיש שיטות שונות בנידון של ברכת הגומל לאחר נסיעה במטוס, ומספר ש”בהיות הגרי”ז האבד”ק בריסק זצ”ל בשווייץ וביקרתיו, שאלתי את חוות דעתו אם לברך, וענה לי בזה הלשון: ‘מסתמא הנכם יודעים שאינני פוסק שאלות, רק זאת אומר לכם, שאני באתי באווירון מארץ ישראל, ולא בירכתי הגומל’. והרי זה מעשה רב”.

בשו”ת חלקת יעקב (או”ח סימן נה) כתב שבודאי ראוי לבני ספרד לברך, כיון שלפי שיטתם אין צורך בנסיעה שיש בה סכנה. אך המשיך שגם ראוי לבני אשכנז לברך, כיון שדרך האוויר יש בה סכנה מיוחדת, ונכללת הנסיעה בלשון הכתוב בתהלים (פרק קז) “תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו”, ממנו נלמד חיוב ההודאה בהולכי מדבריות. בנוסף לכך, במקום שחוצה את הים יש לכלול את הנסיעה באווירון בדין יורדי הים. אולם, מסיים שם שמאחר שיש ספק בדבר, יש לברך בלא שם ומלכות, וכך הביא בשם האדמו”ר רבי אהרון מבעלז.

אולם, רוב פוסקי זמננו הורו שיש לברך ברכת הגומל לאחר נסיעה במטוס, כמו שמבואר בשו”ת בשו”ת אגרות משה (או”ח ח”ב, סימן נט), ובשו”ת ציץ אליעזר (חלק יא, סימן יד). בשו”ת אגרות משה נימק שכל רגע של היות האדם באווירון הינו הצלה מסכנה (כמו בספינה, שכל רגע של היות האדם בספינה יש הצלה מסכנת הים), וכיון שלפעמים יש תקלות במטוס [יש להעיר שכיום תקלות אלו הן נדירות למדי] הרי שאין כאן הצלה ברורה, ויש לברך ‘הגומל’. כך הורה גם החזו”א (כמבואר ב’ארחות רבנו’, ח”ב, אות קד), הרב מסטאמר (כמבואר בשו”ת באר משה, ח”ז, סימן סח-סט), והרב שלמה זלמן אוירבך (כמבואר בהליכות שלמה, שם).

בשו”ת אגרות משה הנ”ל הוסיף שיש לברך גם במקום שטס מעל ליבשה, וכן כתב בהליכות שלמה הנ”ל בשם הרב שלמה זלמן אוירבך, וכן דעת הרב עובדיה יוסף (והולך לשיטתו בנוגע למנהג ספרד שיש לברך על כל נסיעה בין עיר לעיר, כל שהנסיעה ארוכה מפרסה). אולם, בשו”ת ציץ אליעזר כתב שאין לברך בנסיעה מעיר לעיר באותה מדינה (וכן כתב ב’אורחות רבנו’ בשם הסטייפלר), בפרט כשאין הטיסה ארוכה במיוחד (ועל דרך זו מבואר בשו”ת באר משה).

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יכן שמענו שיש איסור ללכת במדבריות? גם בזמן חז"ל, מי שיש לו צורך רשאי ללכת זה לא מקום סכנה ממש אבל לענין הברכה די בזה. "על כן תולה עצמו באילן"…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל