פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

התגרשו כי לא הצליחו להביא ילדים ואח"כ התברר שהיתה בהיריון

שאלה:

שלום הרב
לפני כמה זמן שמעתי סיפור על זוג שבמשך שנים לא הצליח להביא ילדים לעולם, ובעקבות כך הם החליטו להתגרש. הזוג הלך לבית דין ולאחר שהבעל נתן לה את הגט היא התעלפה והוזנק אמבולנס למקום. במהלך הפינוי גילו שהיא בהריון. האם עצם זה שהסיבה לגירושין הייתה שהזוג לא הצליח להיכנס להריון (מה שלבסוף התגלה לאחר קבלת הגט) ייתן עילה לביטול הגירושין?
הבעל שנתן את הגט הוא כהן לכן נשאלת השאלה מה עושים במקרה כזה שהעל כהן וכהן לא יכול להתחתן עם גרושה, אש האם הסיבה שפירטתי נותנת עילה לביטול הגירושין?

תשובה:

שלום רב,

המעשה היא שאלה יפה לדיון. כלומר, בעצם הרי הגירושין צריכים להיות ברצון ולא בכפיה, שרצון ולא בהטעיה, וכפי שנאמר בגמרא בגיטין שגט מוטעה פסול, מהטעם, שמאחר שהגט ניתן רק בגלל סיטואציה מסויימת. יחד עם זה על פי הדין ברור שאילו היה מקרה כזה הכהן אינו יכול לשוב ולהינשא לאישה זו. ופשוט שגם האישה הזו נחשבת לגרושה לכל דבר, וראה במקורות.

מקורות:

הגמרא במסכת גיטין דף מה הביאה הלכה בשם ר' יוסף ב"ר מניומי: המוציא את אשתו משום שהיא נדרנית או משום שם רע שיצא עליה, לעולם לא יוכל להחזירה (הכוונה אפילו אם הוא אינו כהן) והסיבה לכך הוא, שהדוגמאות הללו הם עילות לגירושין שציין הבעל אבל יתכן שהוא טועה. כלומר, אולי השם רע שיצא עליה בסופו של דבר יתברר כהשמצה בעלמא,  לכן נקבע שהוא לא יוכל לעולם להחזיר אותה. וכתבו שם התוס' שאין הכוונה שללא קביעה זו הגירושין מתבטלים במקרה שיתברר שהשם רע לא היה נכון, אלא כוונת הגמרא שזה יוציא לעז על האישה שאולי כבר נישאה למישהו אחר, ואז יצא לעז שהגט לא היה תקין, וניתן רק בטעות. כלומר, עפ"י עיקר הדין הגט ניתן ואין בו טעות משום שכאשר נותנים את הגט הוא גם אומר שהוא נותן את זה ללא כל תנאי והגירושין הם מוחלטים. אלא שבגלל החשש ללעז תיקנו שלא יוכל להחזירה בסיטואציה כזו.

בכל אופן, לגבי ההלכה הזו שהדין הוא שאסור לו להחזירה במקרה כזה, נחלקו הראשונים אם זה רק באופן שבעת מסירת הגט הוא אומר לה שמסיבה זו הוא מגרשה, או לא. ראה בשו"ע אבה"ע סי' י' סעי' ג'. וראה עוד באבני מילואים סי' י' ס"ק א' וס"ק ב' שהרחיב בזה. אבל חשוב לציין שבזמנינו בהליך מסירת הגט הבעל חוזר ואומר כמה וכמה פעמים שהגט ניתן ללא כל תנאי וללא כל הסתייגויות, אז ברור שמעיקר הדין אין ספק שהגט חל ללא כל פקפוק (ראה בשו"ת כתב סופר אבה"ע סי' יד שכתב שלמרות זאת, לעז עדיין יכול להיות ולכן הנדין כנ"ל שבתנאים הללו אינו יכול לשוב ולקדשה).

לכן גם במקרה הנ"ל אם הסיבה המקורית היא משום שהוא סבור שהיא אינה יכולה ללדת וכד', בעת מסירת הגט הוא נותן את זה ללא תנאים וסייגים.

אלא שצריכים לומר שבמקרה דנן אין תקנה שלא יוכל לשוב ולקדשה (אם לא היה כהן כמובן), ראה בפתחי תשובה אבה"ע סי' קנד ס"ק כט שהביא בשם שו"ת מעיל צדקה שהמגרש את אשתו לאחר שהיו נשואים עשר שנים ללא ילדים והסיבה שהוא רוצה ילדים, יכול לשוב ולקדשה אם הוא רואה שהיא נישאה לאחר וילדה (ואחכ התאלמנה) משום שאנו אומרים כעת היא הבריאה כמו בסוגיה ביבמות סז. בנוסף, כאמור היום שבכל מקרה האמירה היא מפורשת שהגירושין הן ללא כל תנאים וסייגיים, לפחות לפי חלק מהפוסקים אין סיבה לתקנה זו, ולכן הוא יכול לשוב ולקדשה כאשר אינו כהן כמובן. אבל במקרה שהוא כהן, ברור שהגירוישן תקפים ללא פקפוק ואסור להם להתחתן שוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל