לתרומות לחץ כאן

סגולת פיטום הקטורת על קלף – במדפסת

שאלה:

ישנה סגולה ידועה לקרוא פיטום הקטורת מתוך קלף הכתוב בכתב אשורית.
האם קלף שהדפיסו עליו במדפסת את פיטום הקטורת, נחשב ככתיבה רגילה לענין הסגולה, או שצריך שיהיה כתוב בצורת כתיבה ממש ולא במדפסת?
תודה

תשובה:

אם זה מודפס במדפסת אין לזה משמעות ולא נחשב כלום לענין סגולה זו.

בעיקר ענין זה, למעשה זו שאלה גדולה, ונידונה רבות בפוסקים, לגבי מה שכתב בסדר היום שראוי לכל אדם שיהיה לו פטום הקטורת על קלף, וכן הובא בכף החיים לר"ח פאלאג'י סי' יז וברוח חיים ועוד מספריו שהיא סגולה גדולה, והובאה גם בס' סגולות ישראל. והשאלה היא, שהרי בתחילה כותבים גם את הפסוק קח לך סמים, והלכה היא שאין כותבים את התורה והנביאים מגילות מגילות אלא רק חומשים שלמים, כמבואר ברמב"ם ס"ת פ"ז הל' יד, ושו"ע סי' רפג סעי' ב, ואם כן כיצד ניתן כך לעשות [אף שיש חולקים על הרמב"ם כמבואר בבית יוסף שם]. אמנם הש"ך שם ס"ק ג כתב שנהגו להקל בזה כדעת הרי"ף והמרדכי, כיון שהשכחה ירדה לעולם ועת לעשות לה' הפרו תורתך, כלומר בלי הכתיבה החלקית הזו ישכחו את התורה, וכ"כ שם הט"ז ס"ק א ובשם הב"ח, אבל זהו רק כדי ללמוד ולא לנוי או לסגולה. אמנם בפתחי תשובה שם ס"ק ב הביא שמהתשב"ץ נראה שהתיר לגמרי, אבל עדיין מה נעשה עם כל גדולי הפוסקים הנ"ל, לכן נראה שגם אם אין למחות ביד הנוהגים לעשות כך לסגולה הנ"ל שיסודה בהררי קודש, אבל סתם לכתוב אשת חיל לנוי, יש להמנע לגמרי, שלא להכנס בחשש איסור זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל