לתרומות לחץ כאן

נאמנות נוטריון

שאלה:

מה נאמנות מסמך שנחתם על ידי נוטריון, האם זה כמו כתב יד או שזה עדים.
השאלה האם אפשר ליטעון טענת מזוייף, או שזה כמו עדים.
ואשמח לתשובה עם מקורות.

תשובה:

שלום וברכה,

מסמך שנחתם על נוטריון כדי לאמת את החתימה, וכן חתימת נוטריון שמאמת את העתק למקור, או נוטריון שמאמת את תרגום המסמך, יש תוקף לחתימתו כחתימה של בית דין. וכל חוזה שאומת על ידי נוטריון אין צריך עדים לקיים את החתימה, ודינו כשטר מקוים שאין יכול לומר מזויף.

בהצלחה 

מקורות:

במשנה גיטין י, ב "כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים – כשירים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים".

שואלת הגמרא :קא פסיק ותני, לא שנא מכר ל"ש מתנה; בשלמא מכר, מכי יהיב זוזי קמייהו הוא דקנה, ושטרא ראיה בעלמא הוא, דאי לא יהיב זוזי קמייהו, לא הוו מרעי נפשייהו וכתבין ליה שטרא, אלא מתנה במאי קא קני? לאו בהאי שטרא, והאי שטרא חספא בעלמא הוא! אמר שמואל: דינא דמלכותא דינא. ואב"א, תני: חוץ מכגיטי נשים".

הגמרא הקשתה איך שטרות שנעשו בפני גויים כשרים, אמנם שטרות של מכר שהקניין נעשה בכסף והשטר משמש רק לראיה מובן למה השטר, כיון שהשטר עומד רק לראיה והערכאות לא ישקרו. אבל שטרות שפועלים קניין כגון שטר מתנה מדוע הם כשרים. מתרצת הגמרא: א. דינא דמלכותא דינא – ולכן כל שטרות שנעשים בערכאות כשרים. ב. שרק שטרות שהם לראיה כשרים אבל שטרות קניין שהשטר פועל את הקניין דינו כגט שהוא כורת בין הבעל לאשה, ופסולים אם נעשו בערכאות.

הרמב"ם והשו"ע סימן סח פסקו כתירוץ השני של הגמרא, שרק שטרות שהם לראיה כשרים. ואילו הרא"ש והרמ"א פסקו כתירוץ הראשון שדינא דמלכותא דינא וכל שטרות שנעשו בערכאות של גויים כשרים.

הרמב"ם הצריך גם שיעידו על הערכאות שלא מקבלים שוחד. וכתב הסמ"ע (ס"ק ה) ששטר שמקיימים בערכאות של גויים – שהשטר נחתם על בעדים כשרים, ורוצים לקיים את החתימות, שלפי דעת הרמב"ם צריך להעיד על הערכאות שלא מקבלים שוחד עבור קיום החתימה. אולם הנתיבות (ס"ק ה) הביא את דברי הסמ"ע וכתב שאם השטר נחתם על ידי ישראל והקיום נעשה בערכאות, כדי לאמת את החתימה, וזה רק לראיה בעלמא, לכו"ע קיום הערכאות כשר.

ולפ"ז חתימת נוטריון שיש לו כוח מהערכאות ודינו כסופר המלך, שלפי הרמב"ם יכול לחתום על חוזה שמהווה ראיה. ולדעת הרמ"א אם נצרך לערוך את החוזה דווקא בערכאות, מועיל גם בחוזה שפועל קניין משום דינא דמלכותא דינא.

אולם חתימת נוטריון שמהווה הוכחה לחתימה, לפי הנתיבות לכו"ע יש לסמוך על חתימת הנוטריון כשטר מקוים, משום שהנוטריון לא יפליל את עצמו, ולכן לא ניתן לטעון טענת מזויף נגד מסמך שאומת על ידי נוטריון.

מסמך שתורגם ואומת על ידי נוטריון, דינו 'כעביד לגלוי' ודבר שניתן לבדוק ויתגלה הדבר, כשרים להעיד בו גם עד קרוב או פסול, וודאי שיש להסתמך על חתימת נוטריון לאימות תרגום של מסמך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל