לתרומות לחץ כאן

הפשרה

שאלה:

האם מותר להפשיר פיתות קפואות בשבת? ישירות על פלטה או רק באוויר החדר?

תשובה:

אם אין קרח על החלה מותר להניחה על גבי כלי אחר העומד על הפלטה, או להניח כלי הפוך ולהניחה עליו. אם יש על החלה גרגירי קרח, אין להניחה במקום שיכולים המים להגיע לחום שהיד סולדת בו, מכיון שהמים שעל החלה מתבשלים לפני שהם מתאדים, אמנם יש הסוברים שמותר לנער את הקרח ואחר כך להניחה על הפלטה, ויש הסוברים שיש בזה משום בורר ולכן עדיף להמתין שהקרח יתאדה ואחר כך להניחה על הפלטה.

מקורות:

כאשר אין קרח מותר להפשירה על הפלטה מכיון שאין אפיה אחר אפיה, אמנם אין להניחה ישירות על גבי הפלטה מכיון שזה נחשב חזרה בתחילה ומחזי כמבשל כמו שנפסק בשולחן ערוך סי' רנ"ג סעיף ה' ובמ"ב שם.

וכאשר יש קרח על גבי החלה, דנו הפוסקים אם יש בזה משום בישול, מכיון שהקרח מתאדה מן העולם, אך בספר מאור השבת חלק ג' עמוד תמ"ג הביא בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל שהקרח מספיק להתבשל לפני שמתאדה, ונוח לאדם בזה מכיון שכך החלה נשארת יבשה וכך נפסק בשמירת שבת כהלכתה פרק י' סעיף י' ובמנחת יצחק חלק ט' סימן לא פסק שגם במעט כפור אסור. אמנם דעת הגר"י פישר זצ"ל הובא במאור השבת חלק א' סימן ח' ס"ק קי"ט שאין בזה משום בישול, ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאם יש רק מעט קרח אין בזה משום בישול, אך אם יש הרבה קרח אסור. ואם רוצה להסיר את הקרח בארחות שבת פרק א' הערה ט"ז כתב שיש בזה משום בורר, אמנם בשמירת שבת שם מבואר שמותר לעשות כך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל