לתרומות לחץ כאן

כתיבת תאריך לועזי על המצבה / שאר דיני כתיבת המצבה

שאלה:

שלום רב.
1. האם מותר לשלב על כיתוב מצבה בנוסף לתאריך העברי גם תאריך לועזי? האם אפשר להקל רק בכתיבת השנים?
2. האם מותר לכתוב בן כמה היה הנפטר במותו? לדוגמא בן 120 היה במותו.

תודה.

תשובה:

שלום וברכה

אין לכתוב תאריך לועזי, אבל אין כל מניעה לכתוב את מספר שנותיו.

אציין בקצרה כמה פרטים מתוך הספר קיצור דברי סופרים הל' אבלות פרק סח, דינים כלליים וגם מה כותבים עליה:

א. שמה מצבה – לשון זכרון, כדי לקיים בנו את האמונה שמלבד השארת הנפש גם הגוף לא יכלה לגמרי אלא יעמוד ויקום בתחיית המתים כמבואר בספרים שנשאר מן הגוף עצם שממנו יצמח האדם ויקום בתחיית המתים.

ב. במקומות שרגילים להניח מצבה על הקבר, חייבים בני המשפחה לעשות זאת, ומוציאים לצורך זה מהיורשים ממון בעל כרחם ממה שירשו מהמת. הבעל חייב לעשות מצבה לקבר אשתו.

ג. על זמן הקמת המצבה נחלקו הדעות, יש שעושים אותה לאחר ל' יום, אך המנהג הרווח ברוב המקומות להקימה לאחר י"ב חודש, הסיבה לכך היא משום שהמצבה בה כדי לכבד את הנפטר, ובתוך י"ב חודש הראשונים הוא מכפר על עוונותיו ואין זה הזמן להחשיבו ולכבדו באופן זה. טעם נוסף נאמר בכך, כיון שהמצבה באה כדי להזכיר את המת, ובתוך הי"ב חודש אין צורך בכך עדיין. אולם, האר"י ז"ל כתב שיש להקים את המצבה מיד בתום השבעה כמה שיותר מהר. אחרים נוהגים להניח את האבן התחתונה מיד ואת האבן עם הכיתוב לאחר הזמנים האמורים.

ד.  נוהגים לכתוב על המצבה את שמו של הנפטר ושם אביו, ואת זמן פטירתו. ואסור להזכיר שם תאריך לועזי אלא תאריך עברי בלבד.

ה. יש לשבח מעט את הנפטר על גבי המצבה אולם לא להרבות בכך, כיון שאם כותבים שאינו ראוי לו הדבר גורם צער לנפטר.

י. בשדי חמד בצוואתו כתב: חדשים מקרוב התחילו לנהוג לעשות המצבה מאבני שיש, והוא נכון מצד אחד, שאין האותיות מתקלקלות מהרה כמו בשאר האבנים. אך מה שעושים מאותיות מוזהבות וכמה ציורים וכיורים אין דעתי נוחה בזה כלל. לכן אני מצווה שאם יהיה ביכולת לעשות המצבה בריאה וחוקה מאבנים חזקות יהיה בתוכן אבן קטנה מאבני שיש פשוט, ויכתבו בהאבן הזאת… ועתהכבר נהגו כולם באבני שיש מי שציוה שלא יעשו מצבה לקברו כה מי שציוה שלא ישימו לו מצבה לא ישמעו לו בכל, רק יעשו מצבה קטנה שיש תקון לנפש בזה לפי דברי רבינו האר"י ז"ל. דאילו היה המת יודע שיש בזה סוד ותקון לנפשו לא היה מצוה כך .
יא. יש נוהגים לעשות במצבה מקום מוכן עבור נר נשמה, אולם לא על גבי המצבה עצמה אלא בצידה, הדלקת הנר על המצבה היא מנהג של גויים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל