לתרומות לחץ כאן

לכפות על מיעוט תכנית תמא 38/2

שאלה:

תמא 38/2 הריסת המבנה, ראיתי שעל פי הלכה לא ניתן לכפות על דייר לצאת מביתו, בשונה מ38/1 שלא הורסים את ביתו.

1 מה במקרה שמדובר בדירת ירושה מושכרת ואו דירה ריקה לא מושכרת
2 אם יש לו רק משרד או מחסן שאינו דירת מגורים

האם יש חילוק שזה בעצם שווי ולא הוצאתו מהדירה ואז אפשר לכפותו שהרי הוא רק מגדיל את השווי שהחזיק עד עכשיו .

וכן מה במקרה של בנין עתיק יומין עם סדקים או קרוב לזה.

תשובה:

שלום וברכה,

בית משותף שיש בו סדקים ובמצב מסוכן, מותר לכפות להליך של פינוי בינוי. כיון שהבית מסוכן כל אחד משועבד לתקן את בית ולהעמידו כבתחילה.

אם אין סדקים בקירות ואין תקלות חמורות בתשתיות, הרוב לא יכול לכפות על המיעוט להליך של פינוי בינוי. אומנם לפי דעת הגאון הרב מנדל שפרן יש אופנים רבים שהרוב יכולים לכפות על המיעוט בתכנית של פינוי בינוי. למשל אם יש תקנה מהרשויות לחיזוק מבנים. או שהדיירים חתומים על הסכם בתים משותפים שהחתימה מחייבת לנהוג כפי מנהג השותפים.

אין הבדל אם יש לדייר בית או מחסן.

בהצלחה.

מקורות:

בגמרא ב"ב ו, ב "הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד הוה דייר עילאי וחד הוה דייר תתאי, איתבר תתאי, א"ל תתאי לעילאי, תא ונבנייה, א"ל אנא שפיר קא דאירנא. א"ל איסתריה אנא ואבנייה, אמר לית לי דוכתא למידר בה. א"ל אנא אוגר לך דוכתא, א"ל לא טרחנא. לא קא מתדר לי, שוף אכריסך ועול ושוף אכריסך ופוק. אמר רב חמא: בדינא קא מעכב. והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה, אבל מטו כשורי למטה מעשרה, מצי א"ל, למטה מי' רשותא דידי הוא ולא משעבד לך. וה"מ דלא אתנו גבי הדדי, אבל אתנו גבי הדדי (רש"י: כשחלקו אם תשפל העלייה יסתרו הבית ויבנוהו) – סתרי ובנו. וכי אתנו בהדי הדדי עד כמה? אמרו רבנן קמיה דרבה משמיה דמר זוטרא בריה דרב נחמן דאמר משמיה דר"נ, כאותה ששנינו רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו. אמר להו רבה, לאו אמינא לכו לא תיתלו ביה בוקי סריקי ברב נחמן, הכי אמר ר"נ: כי דדיירי אינשי. וכמה, אמר רב הונא בריה דרב יהושע: כי היכי דעיילי איסוריתא דמחוזא והדר". 

מבואר בגמרא שבית ועליה על גביו והתקרה של הבית התחתון יורדים לתוך הבית של התחתון, אם ראוי לגור בבית בדוחק, לא יכול התחתון לדרוש מהעליון לסתור את הבית ולבנותו מחדש. אבל אם התקרה ירדה למטה מעשרה, כיון שלא ניתן לדור אף בדוחק בדירה כזו, יכול התחתון לחייב את העליון לסתור את כל הבית ולבנותו מחדש. ומכאן יש ללמוד, שאם הרוב דורשים פינוי בינוי במטרה להרוויח בית חדש או בית גדול, או להפיק רווחים מהמגרש המשותף, הרוב לא יכול לכפות על המיעוט. אבל אם הבתים ישנים ודרוש החלפת תשתיות, ועלות ההחלפה עולה הון רב, הרי זה כבית שלא ראוי לגור בו, ויכולים הרוב לכפות על המיעוט לסתור את הבית ולבנותו מחדש. כמו כן אם יש סדקים ביסודות ודרוש לחדש את היסודות יכולים הרוב לכפות על המיעוט להליך של פינוי בינוי.

דברי הרב שפרן שליט"א יובאו בספר הישר והטוב כרך כט שיצא לאור בקרוב בעזרת השם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל