לתרומות לחץ כאן

אם אשה יכולה להוציא במעין שלוש

שאלה:

אם אשה יכולה להוציא איש במעין שלוש? 

תשובה:

שלום וברכה

לכאורה אשה יכולה להוציא את האיש ידי חובה בברכת מעין שלוש, אבל עדיף לשמוע מאיש אם אפשר.

מקורות:

ראשית יש להקדים, שלגבי חיוב ברכת מעין שלוש באנשים נחלקו ראשונים אם הוא מן התורה או מדברי חכמים: מדברי הרמב"ם ברכות פ"ח הל' ב ובכסף משנה שם נראה ברור שהוא רק מדרבנן, ומספק אינו חוזר ומברך, ואילו השאילתות בשאילתא נג והרשב"א והרא"ש סוף פרק כיצד מברכים נקטו שהוא מן התורה, וכן דעת המאירי והריטב"א שם, וראה טור סי' רט שנקט שמספק יש לחזור ולברך ומבואר שחיובו מן התורה.

מסתימת לשון השו"ע בסי' קפד ורט נראה שרק ברכת המזון מן התורה ומעין שלוש דרבנן.

עתה נבוא לדיון הנ"ל: הטעם לכך שנשים פטורות מהתורה בברכת המזון וחייבות רק מדרבנן נחלקו ראשונים בברכות כ ע"ב, התוס' למדו שהוא משום שבברכת המזון מוזכר ברית ותורה ונשים אינן שייכות בכך, ורש"י למד שהוא משום שנאמר על הארץ הטובה ונשים לא נוחלות בארץ. והנפקא מינה בזה היא לגבי ברכה מעין שלוש, שם לא מוזכר ברית ותורה אבל כן מוזכרת הארץ. אמנם בשם הגרי"ש אלישיב ראיתי שלא יתכן שנשים תהיינה מחוייבת מהתורה במעין שלוש ופטורות מברכת המזון.

ומכל מקום הואיל ובשו"ע נראה לעיקר שברכת מעין שלוש היא דרבנן, נראה שאין הבדל בין אנשים לנשים, ויכולה אשה להוציא את האיש ידי חובה בברכה זו. ומכל מקום לכתחילה עדיף לשמוע מאיש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל