לתרומות לחץ כאן

סעודת פורים בשנת אבל יחד עם משפחת האח

שאלה:

האם מותר ללכת לסעודת פורים אצל אחי תוך ימי השלושים למות אימנו .
תודה .

תשובה:

אין איסור לאבל לסעוד בקרב בני משפחתו הקרובה, ככל שרגילים לעשות זאת הרבה, זו אינה נחשבת סעודת מרעים כיון שכאמור רגילים לעשות זאת מפעם לפעם, אבל אם מדובר בסעודה המונית שכל בני המשפחה מתקבצים יחד בקהל רב, הדין כך: אם אתה מחוייב באותו הפורים, מותר לך להשתתף, אבל אם אתה כבר עשית פורים ביום י"ד וביום ט"ו בצהריים אתה מגיע לירושלים, נראה שאין להשתתף בשמחה, וכך הכריע בס' קיצור דברי סופרים של הרב נחום יברוב, הל' אבלות.

מקורות:

בשו”ת ישכיל עבדי חלק ח’ סימן כ’ מביא מהבאר היטב ביו”ד רמו,יח בשם תשובת מהר”ם מינץ שמותר לאבל תוך י”ב חודש לסעוד בסעודת סיום מסכת, וגם מפתחי תשובה ביו”ד שצא,ה שמשמע בים של שלמה שסעודת בר מצוה דינה כסעודת סיום מסכת והסיק שאם כן ודאי שלא גריעא סעודת פורים מסעודת סיום ובר מצוה דמותר להשתתף עמהם אף שהיא אצל אחר ולדעת המחמירים דדוקא בביתו מותר יהא מותר להזמין לסעודתו אורחים ולדעת המקילים אפילו חוץ לביתו, ומכיון דקי”ל דהלכה כדברי המיקל באבל אם כן ודאי דאין לנו למחות במי שהזמינו אותו לסעודת מצוה. וכן מובא בשם הגרי”ש אלישיב זצ"ל שאם משפחות שני אחים רגילים מדי שנה לסעוד יחדיו את סעודת פורים בשעת אבילות שלהם מותר להם לסעוד יחד כמנהגם וכן מותר לאבל להזמין אורחים שהוא רגיל להזמינם תמיד וכן יכול ללכת לאכול אפילו במקום שיש כמה אורחים וכפי שהוא רגיל ללכת תמיד (הליכות והנהגות עמ’ 25).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל