לתרומות לחץ כאן

לומר את שמות ההורים לצורך זיהוי

שאלה:

האם מותר לי להציג את עצמי בפני קרובי משפחתי כך:
אני הבת של "שם האב או האם"
זה הכי קל להציג עצמי כך, כדי שיבינו מי אני.
לפעמים הם מכירים גם את אחותי, אז אני מציגה עצמי כאחותה, אבל יותר נעים או נוח לפעמים להציג עצמי על ידי ההורים. ולפעמים אני לא מוצאת שום דרך אחרת מלבד להזכיר שמם.
זה לא שהם באים לשאול אותי, אלא אני באה כגון לחתונה או מיפגש משפחתי ורוצה שיידעו מי אני.

תשובה:

כאשר אדם נשאל לשם הוריו מותר לו לענות. ויש שהחמירו שיצרף לשמו תואר כבוד.

בפתחי תשובה בסי' רמ סק"ב כתב, נראה לי שאם אחרים שואלים אותו בן מי אתה מותר לומר להם בן ר' פלוני אני, וראיה לזה ממה שכתב המהרש"ל בים של שלמה פ"ק דקידושין סימן סה דהרא"ש הזכיר שם רבו המהר"מ בשמו מפני שהיה לו שאר חכמים שהיו רבותיו גם כן, אבל באביו לכולי עלמא אסור מפני שאין לו אלא אב אחד. והא דהטור הזכיר את אביו, מפני שהזכירו בלשון כבוד הרא"ש כלומר ראש לכל ישראל. ואם כן כשהוצרך להזכירו כשאין יודעים אותו גם באביו שרי עכ"ד. ומשמע מדבריו שאינו רשאי להזכירו אלא בתואר של כבוד. וכ"כ בבן איש חי פ' משפטים אות ד, ה.

אולם בס' יפה ללב ח"ג סי' י כתב, שאם שואלים אותו מה שם אביו או שאומר בעצמי שם אבי פלוני הדבר מותר, מפני שבאופן זה נחשב שאומרו בדרך כבוד, וכן פסק בשו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' טו, וכמה ראיות הביאו לכך עיי"ש. וכ"כ בקובץ מבקשי תורה חכ"ד עמ' קצד בשם הגרי"ש אלישיב. אלא שכתב שמנהג טוב הוא לומר "בן רבי פלוני" כדעה הראשונה. וע"ע שו"ת ברית אברהם ח"ב סי' כט שאף הוא הקל בדבר.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל