לתרומות לחץ כאן

הבדלה על חמר מדינה / מה נחשב חמר מדינה?

שאלה:

כשאין יין או מיץ ענבים, מותר באמת לעשות הבדלה עם קפה? והאם הקפה אמור להיות בלי חלב או עם?

תשובה:

שלום וברכה

בירושלים היה מנהג להקל בהבדלה על קפה עם חלב מדין חמר מדינה אבל יש חולקים ואין ראוי להקל בזה בזמנינו שהיין מצוי ויש ספק מה הוא חמר מדינה ואם בכלל יש כזה דבר בזמנינו.

מקורות:

יש שסברו שגם קפה עם חלב נחשב חמר מדינה, אף שהוא מבוסס בעיקרו על מים, כך היה מנהג ירושלים כמובא בקונטרס עובר אורח לבעל האדר"ת, ומשום שמשקה זה מעצם מהותו אמור להיות עם מים וזו לא תערובת חיצונית, וגם בזה רבים חלקו, ולדעת החזון איש זה לא נחשב חמר מדינה, ויש מפקפקים אם בכלל יש חמר מדינה בזמנינו, לכן הייתי נמנע מכך,  ועוד יותר יש להחמיר בזה בקידוש מבהבדלה.

למעשה ההנהגה הראויה לכל בן תורה לא להשתמש בכלל בחמר מדינה לקידוש או הבדלה, אני נוהג כך גם לגבי הבדלה במוצאי שבת חזון, שאם אין קטן אני שותה בעצמי, שכן נהגו החזון איש ובעל הקהילות יעקב, כמובן בהצטרף דברי הרמ”א בסי’ תקנא שיין של מצוה לא היה בכלל האיסור ורק לכתחילה נותנים לקטן.

שכן החזון איש מאוד פקפק בנושא של חמר מדינה בזמנינו, וצידד שאולי רק מיץ תפוזים סחוט יש לו דין חמר מדינה, ויש שטוענים שבזמנינו שרוב הפירות לאכילה, וגם לא ממש נהוג להביא לאורחים, מן הסתם היה אומר שגם זה לא מועיל. מבחינתו, כל משקה שמבוסס על מים אינו נחשב חמר מדינה, כמו קפה וכדומה. גם בירה בזמנינו אינו משקה עיקרי כלל וכללי ראה קובץ תשובות א, נז; אורחות רבנו ח”ב, עמ’ קלו.

ואף שבירושלים היו נוהגים לעשות הבדלה על קפה, בהסתמך על הוראתו של האדר”ת רבה של ירושלים בספרו עובר אורח, בשו”ת הלכות קטנות (א, ט) דן לענין קידוש אם קפה נחשב לחמר מדינה, וכתב שאין לקדש “אלא על חמר מדינה דמרווי ומשכר, דומיא דיין”.

לדעתו, רק משקה המשכר יכול להיחשב חמר מדינה, וגם במקום ששתיית רוב המדינה הוא מאותו משקה, אין להחשיבו חמר מדינה אם אינו משכר. גם בשו”ת תשובות והנהגות (ח”ד, סימן עז) הביא מסורת בשם הגר”ח מוולוז’ין בשם הגר”א, שאין להחשיב שום משקה שאינו משכר כחמר מדינה.

אמת, שבספר דעת תורה (סימן רצו, ב), בערוך השולחן (רעב, יד), בשו”ת ציץ אליעזר (ח”ח, סימן טז), ועוד הסכימו גם הם שלא צריך משקה משכר.

אגב בקפה ותה יש בעיה נוספת, שכאשר הם באופן המכובד הם חמים ולא ניתן לשתות מלוא לוגמיו, וכשהם קרים בטלה חשיבותם…

וכיון שבלאו הכי כתב המשנה ברורה שאין להשתמש בחמר מדינה אלא במקום שלא מצוי יין ובזמנינו היין מצוי לרוב, בהצטרף כל הספקות הנ”ל, לדעתי אין להקל בזה כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל