לתרומות לחץ כאן

ברכת הגומל לאחר טיסה בזמנינו / תפילה במטוס

שאלה:

אני מתכנן להגיע לארץ בעוד כחודש לרגל שמחה משפחתית ורוצה לברר כמה פרטים.

1) בקשר לנט”י ושחרית, הטיסה יוצאת בשעה 11 בלילה ומגיעה לארץ בשעה 3 בצהריים, טסתי פעם עם חברת תעופה שהדיילים נתנו להכנס למטבח לצורך התפילה כך שככל שזה יקרה שוב ברור שזה הכי מתאים, אבל במידה ולא, מה עדיף? בעמידה בין המעברים או ליד חלון כלשהו או בישיבה?

2) לעניין ברכת הגומל, לברך או לא? שמעתי שיש המפקפקים כיוון שהטיסות כיום יחסית בטוחות וגם לא על הסכנות הללו דברו חז”ל. לא ”ירדנו בים” אלא עברנו מעליו.

3) ככל שאכן יש לברך, מתי? פעמיים? בהגעה ובחזרה? או רק כשנסיים ונחזור הביתה?

4) תפילת הדרך מתי זמנה? בשעת הנסיעה לשדה? או שמא רק בהמראה? ואולי אפילו רק לאחריה? באוויר? בדרכים כיום רוב הכבישים עוברים דרך ישובים משא”כ באוויר זה כבר מחוץ לתחום!

יישר כוח

תשובה:

1. בין המעברים אני מאמין שבלתי ניתן להתפלל בצורה נורמלית, מה תעשה אם מישהו ירצה לעבור? כך לא ניתן להתפלל בכוונה, אם אין מקום שקט להתפלל בעמידה תתפלל בישיבה.

2-4. המנהג גם בזמנינו לברך הגומל אחרי טיסה, למרות שהסכנה פחותה. כאשר שוהים במקום היעד שלושה ימים ולא מדובר בסתם עצירה באמצע הדרך, נהוג לברך פעמיים, כשמגיעים לשם וכשחוזרים לארץ.

תפילת הדרך תאמר בעת ההמראה.

מקורות:

בשו”ת קניין תורה הנ”ל הזכיר שיש שיטות שונות בנידון של ברכת הגומל לאחר נסיעה במטוס, ומספר ש”בהיות הגרי”ז האבד”ק בריסק זצ”ל בשווייץ וביקרתיו, שאלתי את חוות דעתו אם לברך, וענה לי בזה הלשון: ‘מסתמא הנכם יודעים שאינני פוסק שאלות, רק זאת אומר לכם, שאני באתי באווירון מארץ ישראל, ולא בירכתי הגומל’. והרי זה מעשה רב”.

בשו”ת חלקת יעקב (או”ח סימן נה) כתב שבודאי ראוי לבני ספרד לברך, כיון שלפי שיטתם אין צורך בנסיעה שיש בה סכנה. אך המשיך שגם ראוי לבני אשכנז לברך, כיון שדרך האוויר יש בה סכנה מיוחדת, ונכללת הנסיעה בלשון הכתוב בתהלים (פרק קז) “תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו”, ממנו נלמד חיוב ההודאה בהולכי מדבריות. בנוסף לכך, במקום שחוצה את הים יש לכלול את הנסיעה באווירון בדין יורדי הים. אולם, מסיים שם שמאחר שיש ספק בדבר, יש לברך בלא שם ומלכות, וכך הביא בשם האדמו”ר רבי אהרון מבעלז.

אולם, רוב פוסקי זמננו הורו שיש לברך ברכת הגומל לאחר נסיעה במטוס, כמו שמבואר בשו”ת בשו”ת אגרות משה (או”ח ח”ב, סימן נט), ובשו”ת ציץ אליעזר (חלק יא, סימן יד). בשו”ת אגרות משה נימק שכל רגע של היות האדם באווירון הינו הצלה מסכנה (כמו בספינה, שכל רגע של היות האדם בספינה יש הצלה מסכנת הים), וכיון שלפעמים יש תקלות במטוס [יש להעיר שכיום תקלות אלו הן נדירות למדי] הרי שאין כאן הצלה ברורה, ויש לברך ‘הגומל’. כך הורה גם החזו”א (כמבואר ב’ארחות רבנו’, ח”ב, אות קד), הרב מסטאמר (כמבואר בשו”ת באר משה, ח”ז, סימן סח-סט), והרב שלמה זלמן אוירבך (כמבואר בהליכות שלמה, שם).

בשו”ת אגרות משה הנ”ל הוסיף שיש לברך גם במקום שטס מעל ליבשה, וכן כתב בהליכות שלמה הנ”ל בשם הרב שלמה זלמן אוירבך, וכן דעת הגאון רבי עובדיה יוסף (והולך לשיטתו בנוגע למנהג ספרד שיש לברך על כל נסיעה בין עיר לעיר, כל שהנסיעה ארוכה מפרסה). אולם, בשו”ת ציץ אליעזר כתב שאין לברך בנסיעה מעיר לעיר באותה מדינה (וכן כתב ב’אורחות רבנו’ בשם הסטייפלר), בפרט כשאין הטיסה ארוכה במיוחד (ועל דרך זו מבואר בשו”ת באר משה).

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. יישר כוח על התשובה המהירה.

  אמנם שכחתי במקור להוסיף, במחילה מהרבנים, ואשמח לברר את דבר ה' זו הלכה גם בנוגע לנקודות הבאות:

  5) היכן ואיך נוטלים ידים בבוקר לפני שחרית? כאמור אם יאפשרו לנו להיכנס למטבח זה הכי טוב. אך במידה ולא, מה עושים? והאם יש עניין לסחוב קערה וספל בתיק יד לצורך כך?

  6) בקשר לתפילות, אמנם כרגע זה קצת מאוחר ולא נוגע לנסיעה זו, אך באופן כללי, ישנה טיסה של אל על שיוצאת מניו יורק באחת וחצי בצהריים ונוחתת בארץ בשבע בבוקר כך שמנחה אפשר להתפלל בשדה"ת לפני ההמראה ושחרית אחרי ההגעה. רק תפילת מעריב נאלצים להתפלל במטוס. אך כמובן שהמחירים גבוהים בהרבה, עד כמה מחוייבים לשלם עבור ההפרשים הללו לצורך כך?

  7) בהתחשב בעובדה שאנחנו כרגע במוצאי שביעית, ממה עלי להיזהר כשאני בא לרכוש פירות? איך אוכל לוודא שזה לא קדוש בקדושת שביעית? יצויין כי אם הייתי זוכה לגור בארה"ק, ככל הנראה, הייתי חושש לשיטת החזו"א בעניין יבול נכרי כמנהג שנהגתי לפני שירדתי לחו"ל.

 2. 1. אני מניח שיש ברז באיזור השירותים, לא כך? אני לא כל כך עליתי על מטוס ב25 שנים האחרונות אז אני לא זוכר, אבל אני מניח שיש אפשרות.
  2. לצורך תפילה במנין אין צורך לשלם סך רב, כמבואר במשנה ברורה בסי' צ סעי' ט, רק מניעת רווח נדרשת ולא הוצאת ממון מכיסו.
  3. כאשר אתה קונה בכשרות מהודרת, אם זה בכשרות הרב אפרתי פירות נכרי יצויינו, כך גם בכשרות העדה החרדית כאשר יחד עם זה יש גם מהדרין ירושלים, אמנם יש חנויות שלא מציינים מה יבול נכרי, אבל קדושת שביעית ממש תמיד מציינים.

 3. שוב תודה.

  כאשר טסתי לראשונה לפני כשלושים שנה היה ברז מחוץ לשרותים אלא שהכיור היה קטן מאוד. לא היה שייך ליטול שם ידיים. אין לי מושג איך זה כיום.
  אשתי כעת הזכירה לי שאלה נוספת ואקווה שגם אחרונה. שלא אטריד את הרבנים החשובים בעניין זה שוב. וזה בעניין הטבילה. שאלה כפולה. אם צריך לטבול בליל הטיסה (סיכוי גבוה) זה אפשרי טכנית אבל לחוץ מאוד ובוודאי שלא יהיה זמן גם להיות ביחד. אא”כ נעשה זאת בשיא הזריזות. שכן צה”כ זה קצת לפני שמונה והטיסה יוצאת באחד עשרה. מרחק שלושת רבעי שעה נסיעה מהבית. מה עושים? וכן אם זה בארץ, איך אני יודע איפה יש מקוואות? בית שמש איזור הנביאים או ב”ב. תלוי איזה לילה.

 4. במצב כזה אפשר לדחות ביום, בודאי את העונה [לגבי הטבילה יש לשקול, כי יהיה הרבה יותר נוח לטוס כאשר אין דיני הרחקה, ועל תשמיש דוקא בליל עונה כשאי אפשר, עם הבעל יחד איתה לא כל כך הקפידו.
  ארץ ישראל משופעת במקוואות ובודאי באיזורים החרדיים. בבית שמש יש ברחוב יואל הנביא 3. מקוואות בבני ברק יש בכל שכונה לפי המקום בו תשהו כך תמצאו בגוגל או בשאלת אשה מזדמנת ברחוב. נסיעה טובה.

 5. כבוד הרב שליט"א, שוב תודה.
  בעניין שהרב הזכיר בתשובה שתפילה בציבור לא מחייב הוצאות ממון, לענ”ד כאן זה שאלה אחרת. הנידון הוא לא תפילה בציבור או ביחידות. הנידון הוא תפילה בטיסה או על הקרקע. ובמילים אחרות, תפילה או ”יוצא’זיין”. לענ”ד ככל שהנחיתה הינה לפני סז”ת גם אם יהיה מניין על המטוס עדיף יהיה להתפלל ביחידות אחרי הנחיתה.
  אגב, גם בלי אל על, בחברות זרות שאכן יותר זולות עם תכנון מוקדם ניתן לסדר שהחניית ביניים תהיה בזמן הראוי לתפילה. אלא שזה דורש תכנון נכון ולעבור על הרבה טיסות לראות איך לעשות את זה.
  מה בקשר לכותל? מתי עושים קריעה? ראיתי את ההלכות בנושא אבל מבחינה פרקטית, כשהאוטובוס מגיע לאיפה?
  האם יש איסור כניסה לסכנה ברובע המוסלמי, (הכותל בכללה) בקבר רחל, במערת המכפלה?

 6. המנהג היום לקרוע בכותל ולא על ערי יהודה, ממילא ברגע שרואים אותו קורעים. אפשר להמתין עד להגעה אליו.
  אין צורך להכנס לרובע המוסלמי בכלל. תכנס דרך שער יפו ואז ימינה לכיוון הקישלה ואז שמאלה לתוך הרובע היהודי [לא לוותר על כניסה לבית כנסת החורבה, ואם ניתן לעלות לגג, מומלץ מאוד, רואים שם את ריצפת העזרה, וזה גם מקום נכון לקרוע]. קבר רחל בטוח לחלוטין עם חומות ויש תנועה גדולה שגרתית כל הזמן.
  מערת המכפלה רק באוטובוס ממוגן ירי.
  ביקור נעים מרגש ומרומם!

 7. יישר כוח ורוב תודות.

  יזכו הרבנים החשובים שליט"א להמשיך הלאה להיות שופר היהדות להגדיל תורה ולהאדירה ולהורות לעם את הדרך ילכו בה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא עדי תחזנה עינינו בביאת גואל צדק במהרה בימינו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל