לתרומות לחץ כאן

הזזת מפה שיש עליה פמוטות

שאלה:

מערב שבת פרסו ניילון על שולחן שבת, ומעליו שמו מגש עם פמוט, ובכניסת שבת לא שמו על השולחן שאר מאכלים וכד'. האם המפת ניילון עצמה נהיתה מוקצה, ואסור להזיז אותה. והאם גם תזוזות קלות במהלך האכילה אסור?

תשובה:

במשנה ברורה בסי' שט ס"ק יח הביא מחלוקת אחרונים בענין זה, האם כיון שמה שבאמת מחזיק את הנרות ומשמש אותם זה השולחן ולא המפה, המפה עצמה אינה בסיס או שגם היא נחשבת בסיס לדבר האסור, וכתב שבשעת הצורך יש להקל בזה אבל כמובן לכתחילה אין לעשות כך משום דעת המחמירים.

מקורות:

משנה ברורה סימן שט ס"ק יח

מה שמניחין בדרך אקראי כמו שרגילין להשים בתיבה חפצים אלו על אלו מפני שאין לו ריוח לפנות לכל חפץ מקום בשולי התיבה כה"ג לא חשיב מניח אלא שוכח ומותר לטלטל חפץ המותר אחר שניערו המוקצה מעליו [ומ"מ התיבה גופא לכו"ע הוי בסיס לדבר איסור אם המוקצה חשוב יותר ואסור לטלטלה דהא עכ"פ דעתו היה שיהיה מונח המוקצה בתיבה. ח"א] [כב] ולפ"ז מה שנוהגין בשבת להסיר המפה העליונה מעל השלחן אחר שמסיר הא"י המנורה מעליה כדין עושין לפי שא"צ שתהא המנורה דוקא על המפה אלא על השלחן ואינו מעמידה על המפה אלא מפני שא"א לו לפנות מקום להמנורה בגוף השלחן עצמו או מפני שאינו חושש לפנות לה מקום ולפיכך לא נעשית המפה בסיס להמנורה שעליה שתאסר בטלטול [ובמפה [כג] התחתונה א"צ לכל זה דהלא בזמננו הדרך להניח עליה הלחם ביה"ש ונעשית בסיס לזה דהוא חשוב יותר] ויש מחמירין [כד] בכל זה ובמקום הצורך נראה דיש להקל דכמה אחרונים סוברין כוותיה דהמ"א.  

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל