לתרומות לחץ כאן

בניה על חצר של שכן

שאלה:

בוקר טוב
אנו מעוניינים להגדיל את הדירה שלנו מעל שטח חצר פרטית של שכן שבקומה קרקע, ומכיוון שהשכן בנה בחצר ביתו המשך לדירה שלו מבניה קלה אז הנחת העמודים שלנו תגרום להריסת הבניה הקלה,
א. השאלה האם בכלל השכן יכול להתנגד להנחת העמודים בחצירו בטענה שזה חצר פרטית שלו והוא לא רוצה שיהיו עמודים בחצרו,?
ב. במידה והוא חייב לאפשר לנו מי צריך לספוג את העלויות בהריסת הבניה הקלה שהוא בנה, והאם זה משנה שמה שהוא בנה זה ללא היתר?

תשובה:

שלום וברכה,

שכן בקומה ראשונה שמרחיב בחצר משותפת, חייב לבנות בנייה חזקה כדי לאפשר לשכנים העליונים לבנות ע"ג – ואסור לו לקחת מהשטח המשותף אם לא מאפשר לשכנים לבנות ע"ג.

שכן בקומת קרקע שיש לו חצר פרטית שמוצמדת לדירה, מותר לו להרחיב בבנייה קלה, ורק אם בונה בנייה חזקה יכולים השכנים לבנות ע"ג בניגוד לרצונו, כיון שאין לו עד רום רקיע אלא את גובה הקומה שלו. אבל לא יכולים לחייב אותו לבנות בנייה חזקה. וכן לא יכולים לחייב אותו להסכים שיכניסו עמודים לחצר הפרטית. ולכן אם בנה בנייה קלה יש לשדל אותו כדי שיסכים שיבנו לו בנייה חזקה ואז יוכלו השכנים העליונים לבנות ע"ג.

בהצלחה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. שלום וברכה
  לשאלה זו "הרחבת דירה ע"י הריסת בניה קלה של השכן למטה" מתאריך:
  כ״ו באייר ה׳תש״פ 20/05/2020
  מופיעה התשובה הבאה שלכאורה סותרת את התשובה בשאלה זו, אשמח להסבר:
  ***נימוקים:
  אדם שיש לו חצר פרטית, לא ניתן לכפות לבנות על גביו ולבטל לו את החצר. אבל אם בעל החצר בונה בחצר שלו הפרטית, אין החצר שייכת לו עד רום הרקיע, ובזה שבנה בחצר שלו קיבל את זכותו, ומעתה יוכלו כל השכנים לבנות על גביו, כדין חלוקת רכוש המשותף, שכל אחד יקבל את גובה הקומה שלו. ולכן יכולים לכפות עליו לבנות בצורה שיוכלו להרחיב על גביו, כדי שהם יוכלו לנצל את השטח המשותף ולבנות על גביו. וראיה לכך מהנתיבות המשפט ביאורים סימן קנז ס"ק ג:
  "לא מיבעיא באין בו דין חלוקה ונתרצו בחלוקה, ודאי דיכול לומר לא נתרציתי בחלוקה רק אדעתא דמנהגא בכדי שיהיה לי כותל לסמוך קורות, ואם אתה תבנה בתוך שלך שוב א"א לעשות כותל אחר לעצמי שיתמעט בחלקי כדי רוחב כותל שלם, ואפילו ביש בו דין חלוקה אפשר לומר דלא חייבו חז"ל בחלוקה ובמחיצה רק באופן שלא יפסיד אחד את חבירו בחלוקה שביניהם. אבל אם קנו כ"א חצי חצר לעצמו ודאי דאין חבירו יכול לעכב כשמסלק ממנו היזק ראיה בכה"ג". בדברי הנתיבות מבואר שאם חולקים את החצר אינו יכול לחלוק באופן שיגיע הפסד לצד השני, ולכן אינו יכול לכנוס לתוך שלו ולבנות במחיצה שלא כמנהג, כאשר יתבטל לחברו האפשרות ליהנות מהכותל.

  כמו כן בחלוקה של קומות, כאשר מסכים בעל החצר לסגור את החצר, חולק את השטח של האוויר של גובה הבניין, ולכן מוטל עליו לבנות בצורה שלא תמנע מהשכנים לחלוק וליהנות מגובה הרשות שלהם. ולכן יכולים לעכב עליו שלא יבנה בבנייה קלה, ובכך ימנע מהם בנייה כנגד הקומה שלהם.

  אמנם כל זה כשבאים לבנות לכתחילה, חייב התחתון לבנות ולתת אפשרות הרחבה. אבל אם בנה בנייה קלה ולא היה אישורי בנייה לשכנים, וגם התחתון החזיק בבנייה שלו זמן רב, הרי שיש לו חזקה במבנה שלו, ואם העליון בא לבנות וסותר לו את הבנייה הקלה, חייב לבנות לו את הבנייה שהחזיק בה. אולם התחתון יהיה חייב לשלם את מה שנהנה מהבנייה שבנה לו העליון.

  ונבאר במשל: אם התחתון בנה בזמן שלא היו אישורי בנייה, ולא היה מחשבה לבנות, והחזיק בבנייה הקלה שלוש שנים. מחיר של הבנייה הקלה עומד על 1,000. ועתה בא העליון להרחיב ודורש לסתור את הבנייה הקלה של התחתון ודורש ממנו לבנות בנייה קבועה, והמחיר של בנייה קבועה עומד על 5,000. העליון צריך לשלם 1,000 על מה שסותר לתחתון את הבנייה הקלה, כיון שהחזיק בכך זמן רב. אבל כאשר יבנה לו בנייה קבועה, יצטרך התחתון לשלם מדין נהנה עבור הבנייה הקבועה, כיון שביתו הושבח על ידי הבנייה הקבועה.

  למותר לציין שמצוי לרוב שהתחתון יטען שאין לו שום הנאה מהבנייה הקבועה, וטול עציך ואבניך, אבל לרוב הצעקות אינם נכונות, והם רק ניסיון להיפטר מתשלום. ולכן יש לבדוק את הדברים. אם משתמש בהרחבה למחסן, אכן צודק שאינו נהנה. אבל אם משתמש לחדר, ודאי שנהנה, ואז יצטרך לשלם את ההנאה שמקבל מהבנייה הקבועה.

  בהצלחה.

  הדברים נכתבו בהתייעצות עם הגאון הרב אברהם דרבמדיקר שליט"א וחלק מהדברים נכתבו בספרו ועד הבית בהלכה פרק י הערה צ.***

 2. שלום וברכה,
  שני התשובות נכתבו על ידי. בפעם הקודמת הבאתי את דעתו של הגאון הרב אברם דרבדריקר שליט"א. אולם כיון שדעתו שנויה במחלוקת וכמה דיינים הסכימו שהדין שונה בחצר פרטית, ורק בחצר משותפת חייב בעל הקומה ראשונה לבנות בבנייה רגילה, לכן בתשובה הנוכחית הבאנו את דעתם של דיינים אחרים שסוברים לא כך.
  בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל