פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

נטילת ידיים לאחר שירותים / נגיעה בנעליים / גזיזת ציפורניים / מקומות מכוסים

שאלה:

שלום.
אם אני נוהג ליטול ידיים בנטלה לאחר בית הכיסא, אני חייב ליטול ידיים בנטלה גם לאחר נגיעה בנעליים, ריצפה, מקום מכוסה וכו׳, או שמי שנוהג בדרך כלל ליטול ידיים בכלי יכול גם לעיתים לשטוף ידיים מתחת לברז ללא כלי? זאת אומרת אני חושב שאני יודע שבעיקרון לא חייב בכלי תמיד אבל אני שואל אם מצוי שמי שנוהג כן בכלי, מדי פעם שוטף בלא כלי.

תשובה:

שלום וברכה

הכלל הוא שכל דבר שענינו רוח רעה צריך כלי, ודבר שענינו נקיות אינו צריך כלי, ולכן: היוצא מבית הכסא נחלקו הפוסקים אם יש בכך ענין של רוח רעה או נקיות, ראה מגן אברהם תחילת סי’ ז, ושם הביא מהיכל הקודש ליטול ג’ פעמים לסירוגין ובכלי, אבל הוא עצמו חולק עליו בזה, והובאו במשנה ברורה סי’ ד ס”ק לט, וראה אליה רבה שם ס”ק יב, ולעומתו בשו”ת לב חיים ח”א סי’ סג שהצריך כלי, לכן המחמיר בזה תבוא עליו הברכה וכן ראוי לנהוג במקום שאפשר. וע”ע בזה בשו”ת משנה הלכות ח”ה סי’ ב.

לאחר נגיעה במקום זוהמה בגוף או בצואה או בנעליים, ראה כף החיים סי’ ד ס”ק ס וסידור דרך החיים הל’ השכמת הבוקר ועוד שהצריכו נטילה, ומשום שסברו שבזוהמה ממש יש גם רוח רעה, אבל בזה המשנה ברורה הכריע ברור להקל שדי ברחיצה בלבד, ראה שם ס”ק מא, והוא על פי המגן אברהם מב ס”ק ו, ומעיקר הדין די אפילו בקינוח במידי דמנקי. לאחר גזיזת ציפורניים יש ליטול ידים בכלי שש פעמים סירוגין.

נגיעה ברצפה לא מחייבת כל נטילה ורחיצה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל