לתרומות לחץ כאן

ברכת הגומל לאחר לידה

שאלה:

א. האם יש עניין שאשה תלך אחרי לידה לשמוע קדושה וברכו, ב.האם גם התינוק צריך לשמוע? ג.האם זה נחשב כאשר היא שומעת בבית הכנסת של המרכז הרפואי?

אם אפשר לכתוב מקורות לעניין?

תשובה:

שלום וברכה

הנושא הוא חיוב אשה יולדת בברכת הגומל. יש שנהגו שהיא מברכת הגומל בעשרה, למשל בסעודת הברית, או הבעל מקבץ כמה ידידים הביתה והיא מברכת, ויש נוהגים משום מידת הצניעות, שהיא הולכת לבית הכנסת ושמעת את הבעל עולה לתורה ואומר ברכו, וזה עולה לה כמו ברכת הגומל.

הזמן הראוי הוא אחרי שבעה ימים מהלידה שאז היא כבר בחזקת שהחלימה.

מזל טוב!

מקורות:

בסדר ברכות הנהנין (לבעל שו"ע הרב) פי"ג הביא שאשה יולדת אומרת הגומל, וכן כתבו רבים מהפוסקים, אמנם במשנ"ב (סי' ריט סק"ג) הביא מחלוקת אם המנהג שנשים מברכות ברכת הגומל או לא, אולם דעת רוב ככל הפוסקים שמברכות, וכן מבואר בחיי אדם ועוד, עי' בשו"ת יחוה דעת (ח"ד סי' טו) שהביא דברי הפוסקים בזה שכן עיקר, וכן נהגו רוב העולם, ועי' בירור הלכה (תנינא או"ח סי' ריט). אולם יש שנוהגים שאין מברכות הגומל על לידה אם לא היתה בסכנה מוחשית. וראה עוד דעת החזו"א באורחות רבינו (ח"א עמוד צא).

בשו”ת אגרות משה (ח”ח או”ח סי’ יד) שנכתב בסופו: “עד כאן כתי”ק של מרן זצוק”ל זו היתה התשובה האחרונה שכתב בעצם כתב ידו וניסה לכתבה שלש פעמים עד שהניח מחמת קושי הראייה כתיבת שורות אלה נמשכה כמה שעות. על פה הוסיף שלא כדהביא במשנה ברורה ס”ק ג’ שתברך בפני עשרה עכ”פ בפני נשים ואיש אחד אלא שאין עניין במניין של נשים ודייה אם תברך כפני אדם אחד איש או אשה ולכתחילה אם היא נשואה תברך בפני בעלה”.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. כלומר: אין כזה ענין שהיציאה הראשונה של האשה מהבית היא תהיה לבית הכנסת לשמוע קדושה וברכו? אני שמעתי שיש כזה ענין, מלבד ברכת הגומל?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל