לתרומות לחץ כאן

נישואי הילדים מכספי מעשרות

שאלה:

האם מותר לכתחילה לשלם הוצאות חתונה או בר מצוה של הילדים מכספי מעשרות? והאם יש בזה פרטים וחילוקים?

תשובה:

שלום וברכה

את חתונות הילדים ניתן לשלם ממעשר כספים, אין חיוב להורים לתת לילדים כסף לחתונה, ועכ"פ יש בכל מחלוקת האם האב חייב להוציא ממון מכיסו לנישואי בנו ואם בכלל חלה עליו חובה כזו ביחס לבן שמעל גיל 13. אבל זה רק בתנאי שכאשר התחייבת למחותן זה היה על דעת כן, לקחת את הכסף ממעשרות.

בר מצוה לילד אין לעשות ממעשרות, הילד אינו עני הוא סמוך על שולחנך.

מקורות:

האם חיוב האב להשיא אשה לבנו היא גם ביחס לבנו הגדול – ראה חלקת מחוקק ס"ק ג; בית שמואל ס"ק ג; משכנות יעקב חוברת ה עמ' קד בהערה שחיוב האב הוא רק בקטנותו, וכ"כ במשנה הלכות ח"ט סי' רמ; עזר מקודש וחבלים בנעימים ח"ג או"ח סי' ג שחיוב האב הוא בגדלותו, וכ"כ בישכיל עבדי ח"ה אבהע"ז סי' א אות א, ומפורש בראב"ן קמט ב. נדון זו תלוי במחלוקת הפוסקים בשאלה האם האב יכול להשיא אשה לבנו הקטן מדין זכין, ראה מהרי"ק סי' ל ולעומתו שו"ת מהרי"ט ח"ב אבהע"ז סי' מא.

האם האב חייב להוציא ממון כדי להשיא את בנו, ראה מהרי"ט יו"ד סי' כז שהאב חייב לתת לבנו תכשיטים וכו' כל מה שיזדקק כי היכי דליקפצו עליה, וראה לב חיים פלאג'י ח"ב סי' קסו שהביא בזה מחלוקת גדולה בין האחרונים. אמנם בשאל האי"ש חו"מ סי' יג כתב שאינו חייב להוציא ממון על נישואי בנו, ומה שכתב מהר"ם מינץ סי' לא שחייב להוציא משלו, היינו שאם נזדמן לו להשיא את בנו ובתו יחד לא יפלה ביניהם משום עבורי אחסנתא. וראה בהגה' לבן המחבר שם שהוכיח שאין כן דעת מהר"ם מינץ שם, אלא דלעולם סבר שחייב להוציא מעות לנישואי בנו. ובישכיל עבדי ח"ה אבהע"ז סי' א אות ב-ד כתב שחייב להוציא משלו, משום שאין לבן ממון.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אה"נ, אבל כמובן שגדרי החיוב הם לפי צרכו של הקטן, וככל שהיום אין לו צורך בכך לפי מציאות ואופי החיים, אזי אין מצוה. כמובן שגם בגדלותו זו הצדקה החשובה ביותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל