לתרומות לחץ כאן

השענות בעת הכריעות בתפילת שמונה עשרה

שאלה:

האם מותר להישען על שולחן/סטנדר לצורך הכריעות?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שיש חובה לעמוד, אין להשען באופן שאם ינטל אותו הדבר שנשענים עליו האדם אינו יציב, כי באופן זה אינה נחשבת לו עמידה, ולכתחילה אין להשען כלל, רק אדם זקן או חלוש.

מקורות:

אסור להסמך באופן שאם ינטל הדבר עליו הוא נסמך הוא עשוי ליפול, ויש שהחמירו בזה גם באופן שאינו נסמך עד כדי כך [תלוי הדבר בטעמי האיסור, אם הוא משום שיש מצוה לעמוד או משום יראת ה' וכבוד התפילה], ראה משנה ברורה בסי' צד ס"ק כב. ממילא גם לצורך כוונה בתפילה אסור, ואדרבה צריך להתרגל לכוין בתפילה כאשר היא נעשית כראוי. מלבד חולה שכפי המבואר שם במצבים מסוימים שקשה עליו להתפלל ולכוין בעמידה מחמת חולשתו התירו לו לשבת ממש, וכן הדין במי שנאלץ להתפלל תוך כדי נסיעה מחמת שלא יספיק להגיע למקום ישוב עד סוף זמן תפילה. לאדם כזה שהתירו לו להשען או לשבת, אכן עדיף אם אפשר לעשות זאת בין הברכות, ראה פסקי תשובות סי' צד אות י.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. בספר הלכות קטנות ח"א סי' צד (הובא בקיצור בשערי תשובה ובמשנה ברורה בסוף סימן צח) נראה כדבריכם וז"ל ואין לומר דהכורע אין קרוי עומד דהא כיון שרוב גופו בעמידה יש להחשיבו עומד וכו' וכן בשלמה הוא אומר ויקם מכרוע על ברכיו וקרי ליה תפילה ע"כ. אמנם בספר התניא פרק לט כ' וז"ל בתפלת שמונה עשרה שהיא באצילות ובפרט בהשתחוואו' שבה שכל השתחוואה היא בבחי' אצילות [כמ"ש בפע"ח בקבל' שבת] כי היא ענין ביטול באורו ית' להיות חשיב קמיה כלא ממש וכו' ע"כ, לכאורה נראה מדבריו שהכריעות שבתפילה ענינן השתחוואה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל