לתרומות לחץ כאן

האם לספר בשידוכים על העבר שלי?

שאלה:

שלום וברכה כבוד הרב,
רציתי לשאול, אם בעבר הייתי בזוגיות של שנה עם בחור ( שנינו דתיים חרדים) כיום אנחנו לא ביחד החלטתי שזה לא הדרך שאני רוצה לעצמי ועשיתי תשובה ורציתי לדעת לגבי שידוכים האם לספר לבחור בפגישה הראשונה שהיה לי מישהו בעבר, או לא לספר בכלל וגם לגבי השדכנית האם לספר לה? (אני מבית חרדי)
ולגבי ההורים זה שהגרושים האם לספר מיד?

תשובה:

שלום רב,

מאחר שהרקע ממנה את באה (בית חדרי) ההגדרה היא "כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה". לכן, הפוסקים דנו בשאלה זו האם חייבים לספר למשודך שהכלה אינה בתולה. הן מחמת הבעיה בכתובה. שהחתן מתחייב לתת לה מאתים למרות שמגיע לה רק מנה. ובעיה נוספת היא קידושי ספק. משום שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה קידושיה קידושי ספק.

לכן העצה היא שאם היום שינית את אורח החיים שלך, השאיפות שלך היום הן אחרות לגמרי ומעוניינת בעז"ה להקים בית עם בחור ירא שמים וכו' עדיף לספר לחתן רק בסמוך לנישואין. ואז כמובן שאם הוא מוחל ומן הסתם זה הצפי לא תהיה בעיה לא בכתובה ולא בחשש קידושי טעות. ואין חובה לספר לפני כן.

מקורות:

כאמור, בשאלה זו ישנם כמה הבטים, יש נידון לגבי קידושי טעות, משום שהוא סבור שהיא בתולה ונמצאת בעולה. וגם הנושא של הכתובה שכן לבתולה מתחייבים בבסיס הכתובה מאתים ולבעולה מנה, אז אם הבחור מודע לכך לפני כתבית הכתובה אין בעיה משום שהוא יכול להחליט שאעפ"כ הוא מתחייב מאתים, אבל אם אינו יודע יש בעיה אם הכתובה בכלל בתוקף או לא.

נפסק בשו"ע (אבה"ע סי' סח) כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה זה מקח טעות. (וקידושיה קידושי ספק, וצריכה שוב קידושין ראה ב"ש שם ס"ק כד). אלא שאם האשה לא מספר לו דבר קרוב לודאי לשעולם לא ידע מכך, והאם יש מקח טעות גם בדברים אלו, טענה זו טען הגר"י גרוסמן זצ"ל בפניה לגרי"ש אלישיב זצ"ל בנערה שמעדה בעבר אוינה רוצה לספר על כך לארוסה, ואף הביא לזה ראיה מתוס' ביבמות נו,א. אולם הגרי"ש אלישיב זצ"ל דחה את ראייתו, והוכיח כי כשיש מקח טעות אין כל הבדל אם יוודע לאיש או לא, אלא עצם זה שיש מום במקח הרי זה מבטל את הקידושין. (ראה קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"א סי' קנט, ושו"ת דברי משפט ח"ד).

מעניין, כי בקובץ תשובות (ח"ד סי' קנה-קנו) יש מו"מ בין הקהילות יעקב לבין הגרי"ש אלישיב בענין דומה, ושם העלה הגרי"ש אלישיב אפשרות כי אולי מאחר שודאי לא לא יוודע לו גם לאחר זמן, א"כ מום זה נחשב ל"מום של ידיעה" וממילא מאחר שלא יוודע לו אין לאשה צורך לומר לו. אלא שלא ניתן להקל עפ"י סברא זו כשהוא עצמו לא העמידה שם במבחן, והקל שם שלא לומר רק מפני סיבה נוספת שהיתה שם שא שייכת במקרה זה.

בשו"ת מנחת אשר סי' צא אות ג' הביא משו"ת עין יצחק ח"א אבה"ע סי' סז שכתב שמצד החשש קידושי טעות, ניתן לסמוך על שיטת הרמב"ם שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה מקודשת. וגם אם חוששים לשיטת התוס' שסוברים שהיא ספק מקודשת  א"כ יש כאן ספק ספיקא וניתן להקל שלא לומר לבעל בשעת הדחק. אולם מצד השהייה ללא כתובה דעת העין יצחק שהיא חייבת לומר לו משום שכתובתה מנה.

גם בשו"ת רב פעלים (אבה"ע סי' ב', שם נשאל ע"י אחד מקרובי משפחתה של הכלה שידע כי היא אינה בתולה, האם הוא מחוייב לגלות או לא) כתב כי יש ספק ספיקא כנ"ל, לכן: "לענין הלכה בנידון השאלה דידן הנזכר כבר עשיתי ס"ס והוא מתהפך, ולכן כיון דאם יגלה הדבר לבעל יהיה מזה קטטות ומריבות, וגם בזיון משפחה, ואפשר שיוולד מזה רעות הרבה, הא ודאי יש לסמוך על ס"ס הנזכר ולא יגלה לבעל כדי לעשות קדושין מחדש, ואע"ג דנוגע דבר זה לממון בשביל מאתים ותוספת כתובה דלית לה, ועיין בב"ש ואחרונים, מ"מ השתא לא ניתנה לגבות, ומי יודע אם תבא לידי גביה אח"כ, ועכ"פ יודיע זה הקרוב לה ולקרוביה שאם תבא לידי גוביינה תמחול המאתים ותוספת כתובה, ולא תגבה אלא מה שיעלה לה כפי הדין".

בנוסף חייבים להדגיש, חלק מהשאלות הנ"ל עסקו בשאלה האם אשה נשואה חייבת לספר לבעלה על העבר שלה. אבל כשאנו עוסקים טרם הנישואין יכול להיות גם בעיה נוספת של אונאה בשידוכים, עי' שו"ת דברי יציב אבה"ע סי' טו. ועי' עוד בדברי הרמב"ם (פי"ח מהלכות מכירה הלכה א': "אסור לרמות את בני אדם במקח וממכר או לגנוב את דעתם, ואחד עובד כוכבים ואחד ישראל שוים בדבר זה, היה יודע שיש בממכרו מום יודיעו ללוקח, ואפילו לגנוב דעת הבריות בדברים אסור".

אלא שמאחר שהחשש שהם תאמרי בשלב מדי מוקדם גם העניין עשוי להתפרסם וגם יתכן שאנשים יקפידו על כך עוד לפני השלב שהם יראו שמדובר היום בבחורה יראת שמים עם שאיפות וכו' לכן, לעניות דעתי וכך גם אני יודע שיש רבנים שמורים לספר רק בשלב הרבה יותר מאוחר (ממש סמוך לנישואין).

הרבה הצלחה בעתיד

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל