לתרומות לחץ כאן

שכר אולם ולא קיבל מפתח של המטבח

שאלה:

אני עובדת במינהל קהילתי שמשכיר חדרים לשימוש , בשבוע שעבר פנתה אלי תושבת כדי לשכור את אחד החדרים לשבת ולבא בימי שישי להניח ציוד
יש חדר גדול וגם מטבחון קטן ממש להניח שם את האוכל, ולהשתמש במקרר, בערב שבת הקייטרינג הגיע באיזור אחת והתברר שבטעות לא נתנו לה מפתח למטבחון, רק לחדר הגדול. היא התקשרה לעובד שלנו, הוא לא ענה לה אבל חזר אליה תוך פחות משעה למעשה, לא היה לו איך לפתור את זה מרחוק, אבל אם היא הייתה פונה לעובדת אחרת שגרה בשכונה ומכירה אותה התושבת הייתה משיגה לה מפתח ממש במהירות. כעת , היא מבקשת את הכסף בחזרה
מצד אחד, היא אכן לא השתמשה בחדר- מצד שני אם היא הייתה רוצה היא הייתה יכולה להסתדר בלי המקרר (אמנם הרבה פחות נח) או לפנות לעובדת אחרת שהיא מכירה (אבל לא אמרנו לה מראש לפנות לעובדת הזו) אציין גם שהיא הטריחה אותנו לפני ההשכרה, יותר מהרגיל.
כמו כן, משום מה נראה שהיא העדיפה לבטל רק לא רצתה לקבל קנס כי היא הסתדרה מאד בקלות (מה שלא קורה בשכונה בד"כ) עם מקום אחר.
כמו כן, התושבת חתמה על חוזה שבו יש את הסעיפים הבאים:
א. הזמנת האולם ניתנת לביטול עד ל 7 ימים לפני מועד השימוש. במקרה של ביטול הזמנה כאמור לאחר מועד זה, יחוייב המזמין בתשלום פיצוי למרכז בגובה 50% מערך ההזמנה. הודעת ביטול כאמור תימסר בכתב ויראו את מועד הגעת ההודעה למרכז כמועד הביטול.

ב. ידוע למזמין כי במקרה של ביטול האירוע עקב כוח עליון, מלחמה, אבל וכו' הוא מתחייב לשלם למרכז בגין ההוצאות האפקטיביות שנגרמו למרכז בהתאם המרכז.

ג. המרכז יהיה רשאי לבטל כל הזמנה שבוצעה לפי ס' 2 להסכם זה ומכל סיבה שהיא בהודעה שתימסר למזמין לפחות יום אחד לפני מועד האירוע.

ד. מבלי לגרוע לזכות הביטול כמפורט לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי כל אימת שיהיה למי מהנהלת המרכז או מנהלו יסוד, סביר להניח שהמזמין לא מתכוון או לא נוקט בכל האמצעים על מנת שהפעילות תתקיים תוך הקפדה ושמירה מלאה על הוראות החוק, ללא יוצא מן הכלל, תהא להם הזכות לבטל הפעילות ולבטל ההתקשרות מבלי שהדבר יהווה הפרה או עילה לתביעת פיצויים כלשהם מצד או כנגד המרכז. המזמין מתחייב לעניין זה לשתף פעולה עם המרכז ולמלא אחר כל דרישה שמטרתה לוודא שהפעילות תתנהל על פי הקבוע בחוק. אי שיתוף פעולה מצד המזמין ייחשב, כשלעצמו, כסיבה מספקת לביטול ההסכם.

האם אני מחוייבת להחזיר לה את מלוא הסכום?

תודה מראש, מקווה שלא הטרחתי מדי

תשובה:

שלום וברכה,

השוכרת שכרה חדר עם מטבחון ומקרר כדי לאחסן את האוכל, וכיון שלא קיבלה את המפתח של המטבחון בטלה העסקה, ואם השוכרת לא השתמשה כלל בחדר הגדול, לא צריכה לשלם דמי שכירות, ואם שילמה מראש צריך להחזיר לה את כל דמי השכירות. 

בהצלחה.

מקורות:

שכר חדר עם מטבחון ולא קיבל את המטבחון המקח בטל, שיכול השוכר לומר במקח שלם אני רוצה [ראה בהרחבה בזה בנתיבות סימן קפב ס"ק ח]. ולכן השוכרת שלא קיבלה מפתח ולא ידעה למי לפנות כדי לקבל מפתח, יש זכות לבטל את עסקת השכירות, ולדרוש החזר כספי.

הסעיפים שנכתבו בחוזה קיימים רק אם השוכרת מבטלת את השכירות, אבל במקרה הנ"ל שהמרכז קהילתי לא מסרו לה את המפתחות נחשב שהם ביטלו את השכירות, ולכן צריכים להחזיר את כל הכסף ששולם מראש.

אם השוכרת השתמשה בשבת בחדר האחד ללא המטבחון, יש לקזז לה מדמי השכירות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל