לתרומות לחץ כאן

לחם משנה בסעודה שלישית / חובת פת בסעודה שלישית

שאלה:

שלום וברכה.
בסעודה שלישית אשתי אמרה לי שיש רק חלה אחת. אין עוד לחם משנה.
1. האם היה אפשר לי לצרף פרוסה של לחם?
2. האם הייתי יכול לברך רק על הלחם השלם מבלי לקחת לחם משנה, כי אני מקפיד בלי נדר לאכול בסעודה שלישית לחם.
3. אני יודע שאין חיוב לאכול לחם בסעודה שלישית.

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין לחם משנה אלו שתי ככרות שלמות ולא פרוסות, כמבואר בשו"ע סי' רעד סעי' א. אלא שבערוך השלחן שם סעי' ה ומשיב דבר סעי' כא ועוד כתבו, שמי שאין לו לחם שלם יקח לכל הפחות פרוסות, כי גם בזה יש קיום לדין לחם משנה, אלא שהצריכו חכמים שלמות כדי שיהיה דרך כבוד. על פי זה כתב בשו"ת משיב דבר שם, שגם לחם פרוס כאשר הוא ארוז בתוך העטיפה ונראה שלם, הוא יותר מכובד מסתם פרוסה, וזה עדיף, אף שהוא כמובן לא במעלת שלם ממש…

יש חובת לחם משנה גם בסעודה שלישית [אף שאינה כחובה בשאר הסעודות], ולא נכון לומר שאין חובת פת בסעודה שלישית, יש בהחלט חובת פת! אלא שבדיעבד יוצא ידי חובה גם במשהו אחר. אבל זה לא הידור בלבד, אלא כך היא הצורה הנכונה לקיום המצוה לכתחילה.

שבת שלום.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצא סעיף ד – ה

סעיף ד

א"צ לקדש בסעודה שלישית, אבל צריך לבצוע על שתי ככרות. הגה: ואם סועד הרבה פעמים בשבת צריך לכל סעודה ב' ככרות (אבודרהם ומיימוני), ולפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות מככר אחד שלם (טור ומרדכי פ' כ"כ). ומזה פשט המנהג להקל לבצוע בסעודה שלישית רק בככר א' שלם, אבל יש להחמיר ליקח שנים. 

סעיף ה

צריך לעשותה בפת; וי"א שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן; וי"א שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים, אבל לא בפירות; וי"א דאפילו בפירות יכול לעשותה. וסברא ראשונה עיקר, שצריך לעשותה בפת אא"כ הוא שבע ביותר. הגה: או במקום שא"א לו לאכול פת, כגון בערב פסח שחל להיות בשבת שאסור לו לאכול פת לאחר מנחה כדלקמן בהלכות פסח (מהרי"ל ה"פ). 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל