לתרומות לחץ כאן

תשלום ירידת ערך דולר והצמדה למדד בשכ"ד שמשולם באיחור

שאלה:

שלום וברכה,
שכר דירה (בארץ) שננקב בדולרים ולא שולם בזמנו.
כעת לאחר מס' שנים מעוניין השוכר לשלם.
1. האם הסכום אמור להיות שווה לערך הדולר ביום התשלום ?

2. האם מותר לקבל ממנו את פער ערך ירידת הדולרים (בהשוואה לש"ח) שהיה מאז ?

3. האם מותר לקבל בנוסף, הצמדה של הסכום למדד המחירים לצרכן ?
תודה רבה לרב העונה

תשובה:

שלום וברכה,

1. החוב של השוכר נקבע על דולרים, ולכן החוב עומד על דולרים ולמרות שהדולר הוזל משלם את הסכום הדולרים שהיה חייב מזמן השכירות.

2. אסור למלווה לתבוע את הפער של ירידת הדולר, אבל אם השוכר בא לשלם מעצמו כדי לסלק הפסדים שנגרם למשכיר – מותר.

3. בחוב של שכירות יש להקל שאין איסור בהצמדה למדד, ומותר לשוכר להצמיד את החוב למדד.

בהצלחה.

מקורות:

1. כל שהחוב היה בדולרים יש לשלם חוב דולרים, גם אם הופחת ערכם ביחס לשקל, ולא גרע ממטבע והופחת ערכו שמשלם לו באותה מטבע.

2. שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן כז

גם חושבני שאם הלוה התנהג שלא כדין ובא לפרוע חובו רק לאחר זמן, כיון דודאי חייב הלוה לפייס את המלוה שלא יהא עליו תרעומת על זה שמשלם רעה תחת טובה ולא פרע את החוב בזמנו, לכן אף שאין המלוה יכול לתובעו ממון בדין אבל מסתבר שהלוה עצמו אם רוצה לצאת ידי שמים שפיר מותר לו ליתן ממון למלוה ולבטל את התרעומת שיש לו עליו, שהרי לא אסרה תורה רבית אלא בהלואה שהלוה נותן למלוה מרצונו הטוב אבל לא על עיכוב פירעון של הלוה נגד רצון המלוה.

3. דעת הגרי"ש הובא בספר נתיבות שלום סימן קסה סעיף ה אות לא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל