לתרומות לחץ כאן

מה הטעם שמותר לתבוע סרבן בערכאות

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

האם הטעם להיתר לדון בערכאות עם מסרב לבוא לבית דין הוא מפני שהאדם צריך דין. או הטעם הוא שכיון שאי אפשר באופן אחר נעשו השופטים עכו"ם כשליח בית דין כביכול כדי לעזור להציל ממון חבירו?

תשובה:

שלום וברכה,

יש להקשות מה ההיתר לתבוע את הסרבן בערכאות, והרי צריך אדם לבזבז את כל ממונו כדי שלא לעבור על איסור תורה, ומדוע הותר לו להציל את עצמו באיסור הליכה לערכאות.

תשובה לכך מצאנו בשו"ת חתם סופר חו"מ סימן ג: "ע"כ פשוט מאוד, דכל כיוצא בזה, מותר אפילו שלא ברשות ב"ד. דאלו ברשות ב"ד, אפילו לשפוט בפניהם. משום דאז לא מיקרי הפלילים על שמם, אלא על שם ב"ד שנתנו לו רשות". מבואר שכשאר בית דין מתירים לבע"ד לפנות לערכאות, הרי הערכאות הם שלוחים של בית דין, ונחשב שהוציא ממונו על ידי בית הדין.

דרך אחרת מצאנו בזה במרדכי (ב"ק עד): "דאי איניש אלם הוא ואינו יכול לכופו בדיני ישראל מותר לכופו בדיני עובדי כוכבים והא דאמרו סוף פרק המגרש לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו היכא שיכול להכריחו ביד ישראל". מבואר שהאיסור נאמר דווקא באדם שאינו סרבן, אבל בסרבן אין את האיסור של הליכה לערכאות.

בהצלחה.

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל