לתרומות לחץ כאן

תפילה בזמן שהציבור מתפללים

שאלה:

באיזה אופן/מגבלות ניתן להתפלל בזמן שהציבור מתפללים? צריך להיות בתוך מרחק מסוים? או שאדם בחיפה יכול להתפלל כשמתפללים בבני ברק לדוגמה? צריך להיות מניין ספציפי או שמא ככל שכרגע יש הסתברות גבוהה לקיום מניין כלשהו זה מספיק טוב? כיוון שהרי עם זכרון משה ואיצקוביץ והבית כנסת הגדול הרי שבכל רגע נתון יש מניין כלשהו במקום כלשהו.

תשובה:

אף שכתב הרמ"א בסי' צ סעי' ט שבני הישובים יכוונו לזמן שמתפללים בעיר, כתבו אחרונים שזה במי שאין לו בכלל מנים בעירו, אבל מי שיש לו, יכוון למנין שהוא רגיל עמהם.

מקורות:

בקהלות יעקב עמ"ס ברכות סי' ג' דבשעה שהציבור מתפללים היינו הציבור שבעירו, ובלקט הקמח החדש סקנ"ח דבדאפשר יכוין עם הציבור שרגיל להתפלל עמהם, וכ"ה בס' אשי ישראל פ"ח הערה ל"ב בשם הגר"י נויבירט זצ"ל דומיא דסי' תקנ"א שעה"צ סקנ"ו, ובס' תפילה כהלכתה פ"ח הערה ט"ז בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגרי"ש אלישיב זצ"ל דכמו"כ מלשון הגמ' (ברכות ז' ב) 'ולימא מר לש"ץ בעידנא דמצלי ציבורא וליתי ולודעיה למר' משמע שצריך לדעת עם איזה ציבור מתפלל, ואין לסמוך בסתם שכעת עומד שמו"ע איזה מנין בעירו בשטיבלאך וכדו'. ומי שאין לו מקום קבוע או מנין קבוע להתפלל עיין מש"כ בסי' רס"ג אות כ'. מתוך פסקי תשובות שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל