לתרומות לחץ כאן

חליצה בקטוע רגליים

שאלה:

שלום
איך ניתן לקיים חליצה בקטוע רגליים ? האם יש אופן שלא לייבם ?
תודה

תשובה:

שלום רב,

כאשר האיש הוא קטוע שני רגליים אין אפשרות לעשות לו חליצה. הנידון בפוסקים היה כאשר אין לאיש רגל ימין אלא רק רגל שמאל האם יש אפשרות בדיעבד לחלוץ בשמאל או לא. משום שמהפסוק נלמד שהחליצה היא ברגל ימין (גריזה שוה ממצורע). הרמב"ם כתב בהלכות יבום וחליצה פ"ד הי"ז "יבם שרגלו הימנית חתוכה אינו חולץ בשמאל ואם חלצה מעל שמאלו חליצתה פסולה". ובשו"ת נודע ביהודה תניינא אבה"ע סי' קנו חידש חידוש גדול שבעצם הרמב"ם מסכים לכך שבדיעבד במקרה שאין לו רגל ימין שניתן לחלוץ בשמאל. אלא שכאשר נחתכה לו רגלו הימנית הוא אינו יכול לעמוד על רגליו ולכן אינו בכלל "ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה" כלומר, אינו בכלל 'ועמד'. שהרי הוא אינו מסוגל לעמוד. אולם באופן שהוא מסוגל לעמוד ניתן לחלוץ לו בשמאל. ובשו"ת חתם סופר אבה"ע סי' ס השיג עליו ודחה את דבריו. וראה בשו"ת שרידי אש אבה"ע סי' קכא שהאריך בכל זה.

בנוסף יש לדעת שיש שיטה שסוברת שחליצה בשמאל בדיעבד כשרה ומחליפים את הדעות בין חכמים ל"א כפי שנאמר בסוגיה ביבמות קד "מוחלפת השיטה" ודעת הראב"ן שזה הולך על המחלוקת הזו, כלומר, לדעת חכמים חליצת שמאל בדיעבד כשרה. אולם זהו דעת יחיד. ראה שם בשרידי אש אות כט שדן בדבריו. אבל כאשר מדובר באופן שהוא קטוע שני רגליים אין לו אפשרות לעשות חליצה.

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל