לתרומות לחץ כאן

שם בן זוג כשם האב

שאלה:

שלום רב
אם הציעו לי שידוך שהשם שלו כפי השם שלי אבי. האם לפסול? או שאין בעיה עם זה?
תודה

תשובה:

שלום וברכה

בני אשכנז נהגו להקפיד על צוואת רבי יהודה החסיד בענין זה שלא יהיה שם החתן כשם חמיו, אצל הספרדים יותר נהגו להקל בכך.

אם מוסיפים שם ומשתמשים בשם החדש זה בסדר, אבל בדרך כלל זה לא מעשי…

בהצלחה רבה ובשורות טובות.

מקורות:

צוואת רבי יהודה החסיד (אות כג) "לא ישא אדם אשה ששמה כשם אמו, או שמו כשם חמיו, ואם נשאה ישנה שם האחד אולי יש תקוה". וראה בשו"ת אגרות משה חלק אבן העזר סימן ד' שהביא בשם החתם סופר שאמר שאם מוסיפים שם אין בו חשש, אך כתב שם שאם אין משתמשים בזה באמת אין לזה משמעות.

ביביע אומר (ח"ב אבה"ע סי' ז', וכן בחלק י' סי' יב גם הזכיר את הנושא) הקיף את הנושא מכל זוית אפשרית הביא פוסקים רבים בנושא. ואצטט כמה קטעים מסיום דבריו (שם ח"ב אות יב):

"ומעתה הבא נבא לנ"ד, שבעיר הזאת (מצרים) אינם יודעים כלל מזה, ומעשים בכל יום שהחתן שמו כשם חמיו, ושם הכלה כשם חמותה, ואין פוצה פה ומצפצף. ונראה שהבאים לישא באופן כזה, אין להודיעם כלום. ועל כיו"ב נאמר האידנא דדשו בו רבים שומר פתאים ה'….ומה גם בזמן הזה שנתמעטו החרדים לדבר ה'. ראיתי בני עליה והמה מעטים. ואפילו יראי ה' באופן בינוני נתמעטו כ"כ עד כי נער יכתבם. כי בעוה"ר ע"י החינוך הקלוקל סר מרע משתולל. ונשארנו מעט מהרבה. וקשה הדבר עד מאד למצוא חתן הגון ביראת ה', והא ודאי דבכה"ג שמתכוונים לש"ש לחפש דוקא בחור כזה, אין לחוש על מה ששמו כשם חמיו, כי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא. ובפרט שיש לחוש פן תתן עיניה באחר שאינו הגון מצד יראת ה'. וכמ"ש בסוטה (מז:) משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים, שאין דורנו רואה אלא לפנים. ע"ש. וכ"ש בדור היתום הזה. שיש חשש שתנשא אפילו למחלל שבת ואוכל נו"ט וכו'. וכבר סיים הנוב"י הנ"ל, על שאין מקפידים שבנותיהם ינשאו לע"ה וכו'. אשר ע"כ אין לפרסם דבריהם אלו במקום שאין יודעים מזה. דנפיק מינה חורבא".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל