לתרומות לחץ כאן

המתנה בין עוף לחלב / בין חלב לבשר

שאלה:

היי כבוד הרב כמה שומרים בין חלב לבשר עוף , ובין חלב לבשר בקר ?

תשובה:

שלום וברכה

אני לא בטוח שהבנתי את שאלתך, האם הכוונה לשאול בגלל שזה חלב לפני הבשר, או מדובר בבשר לפני החלב אלא שאת שואלת אם יש הבדל בין המתנה אחרי עוף להמתנה אחרי בשר, ננסה לפרט הכל:

לגבי אכילת בשר אחרי חלב [ולא להיפך] יש בענין זה שני נושאים: 1. לכתחילה נהגו להמתין בין חלב לבשר חצי שעה, ולא מספיק קינוח והדחה, אף שמעיקר הדין זה אכן מספיק. 2. יש שנהגו אחרי גבינה צהובה להמתין 6 שעות, אף שרבים הקלו בזה, וכמדומה שהמנהג הרווח להקל. 

ב. גם לאחר אכילת עוף ההמתנה היא שש שעות כמו בשר בהמה כמבואר בסי' פט סעיף א. אמנם יש שנהגו בעוף להקל שמספיק רוב שעה שישית.

מקורות:

א. 1. העיקר הוא לקנח באכילת דבר קשה ומעט מים, ומותר מיד לאכול בשר [בשונה מחלב אחרי בשרי שצריך מעיקר הדין ממש המתנה 6 שעות], אולם רבים נוהגים להמתין חצי שעה הנהגה זו אינה מחוייבת מן הדין ואינה אלא מידת חסידות, ומקורה בזוהר פ’ משפטים, והובא בש”ך יו”ד סי’ פט ס”ק טז. בשו”ת יחוה דעת ח”ד סי’ נח כתב, שמי שנהג בכך ורוצה להפסיק צריך התרת נדרים, אולם, אם נהג כך בטעות משום שחשב שזהו חיוב גמור, רשאי להפסיק בלא התרת נדרים. אם לא היה קינוח והדחה זה בהחלט איסור.

2. בשולחן ערוך יו"ד סי' פט סעי' ב וברמ"א שם נאמר, שמה שאין חיוב המתנה לאחר אכילת חלב קודם אכילת הבשר הוא רק בדברים רכים, אבל גבינה קשה שמשהים אותה 6 חודשים קודם אכילתה וטעמה חזק מאוד, יש להמתין לאחריה 6 שעות כמו אחרי אכילת בשר. אמנם הט"ז חלק שם על דברי הרמ"א ומסקנתו בתורת חומרא בעלמא רק בגבינה מתולעת ולא בכל גבינה קשה.

גם בדעת הרמ"א, נחלקו פוסקי זמנינו, בדין גבינות קשות של ימינו כגון "גבינה צהובה" האם דינם כגבינה קשה או כגבינה רכה, מאחר וגבינה זו הינה גבינה קשה אלא שאינה עומדת ששה חדשים, הגרי"ש אלישיב ושו"ת שבט הלוי ח"ב סי' לה סברו שאע"פ שהכנתה אינה אורכת זמן רב דינה כגבינה קשה, כיון שנעשית ע"י חומרים שמייבשים אותה כאילו עמדה ששה חדשים, אולם, הגר"א קוטלר והגר"מ מדעברצין ועוד מפוסקי זמנינו נקטו שמאחר ודין המתנה בגבינה קשה אינו מעיקר הדין ואין זה אלא מנהג, אין דיני המתנה בינו לבין בשר נאמר רק בגבינה שעמדה ששה חדשים בפועל. וכמדומה שכך מנהג רוב העולם, ובפרט שכאמור בדברי הט"ז גם גבינה שעמדה ששה חודשים סבר להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל