לתרומות לחץ כאן

סיום שנת אבלות

שאלה:

מחר בבוקר אנחנו מסיימים 12 חודשי אבלות על אבינו ואנחנו עולים לקברו. מה נהוג לעשות ביום הזה? (אנחנו אשכנזים)
תודה מראש!

תשובה:

שלום וברכה

1. יש קהילות שנהגו שהבנים והבנות צמים ביום זה ומקבלים תענית במנחה, כמבואר כל זה בסימן תקסח, אמנם רבים נהגו להמנע מכך מחמת חולשת הדורות.

2. על הבנים לעבור לפני התיבה בכל שלושת התפילות ובעיקר להקפיד על אמירת כל הקדישים.

3. כאשר נמצאים ליד הקבר קוראים בספר תהלים לפי הסדר הבא:

פרקים : ל”ג, ט”ז, י”ז, ע”ב, צ”א, ק”ד, ק”ל, לאחר מכן אומרים בפרק קיט [שיש בזה 8 פעמים התחלת כל אות ואות], את הקטעים שמתחילים באות של המת, למשל אם שמו “משה” אומרים את שמונת הפסוקים שמתחילים באות מ’, ולאחר מכן באות ש’ ולאחר מכן באות ה’. לאחר מכן אומרים את שמונת הפסוקים שמתחילים באותיות נ’ש’מ’ה’ שבפרק קיט. ואז יש את תפילת אנא והזכרת נשמות.

4. הבנים יתאספו ללימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר ויש שלומדים פרקים המתחילים באותיות שמו.

5. יש נוהגים בליל האזכרה לעשות סעודה עם דברי תורה כדי להרבות בברכות.

6. ביום זה לא הולכים לשמחות, בעיקר לא מה שנוגע לשמחת נישואין ושבע ברכות.

לאלו המתענים ביום זה:

תענית יארצייט בערב שבת מקיימים באופן המבואר לגבי תענית יחיד בסי' רמט, והיינו שכאשר מקבלים את התענית הקבלה תהיה שלא להתענות עד הלילה אלא עד לאחר התפילה בפלג המנחה ויתפלל בפלג המנחה ויאכל, ואם אין לו מנין בפלג המנחה [בחורף נדיר למצוא] יתפלל כרגיל אבל מיד אחר התפילה ילך לאכול בלי להתמהמה, כי בדיעבד אין איסור כמבואר במשנה ברורה שם. וטעם הדבר הביא המשנה ברורה את דעת הב"ח ומג"א דאין להתענות בע"ש כדי שלא יכנס לשבת כשהוא מעונה.

הבעיה מתחילה במי שכבר התחיל להתענות תענית יארצייט רגיל ולא התנה שיהיה בלי נדר או שאם יחול ביום שישי יתענה עד פלג המנחה, שכאן יש לעשות התרת נדרים, כפי שמביא המ"ב שם מן המג"א "השלים פעם ראשון צריך לנהוג כן לעולם וה"ה בכל הנ"ל דמסתמא כ"ז שלא התנה בפירוש שאין דעתו להשלים תמיד אמרינן דדעתו לנהוג כן לעולם".

בשורות טובות.

מקורות:

שו"ע או"ח סימן רמט.

אם קבל עליו להתענות בערב שבת צריך להתענות עד צאת הכוכבים אם לא שפירש בשעת קבלת התענית עד שישלימו הצבור תפילתן: הגה: ויש אומרים דלא ישלים אלא מיד שיוצאים מבית הכנסת יאכל (טור ומרדכי סוף פרק בכל מערבין בשם הר"מ והגהות מיימוני פרק א' מהלכות תענית). לכן בתענית יחיד לא ישלים וטוב לפרש כן בשעת קבלת התענית ובתענית צבור ישלים והכי נהוג (מהרי"ל): ואם הוא תענית חלום צריך להתענות עד צאת הכוכבים:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל