לתרומות לחץ כאן

הודעת מייל או וואצאפ' מועיל לקניין שטר

שאלה:

מה גדרו של שטר שקונה בקרקעות
האם אדם שכתב לי במייל שהוא שוכר את הדירה, הדבר מחייב אותו כקנין שטר, או שאין למייל או לווטסאפ גדרי שטר.
וכן כתבתי לאדם סיכמנו ביננו שאתה שוכר את המקום לשבת ב400 ש"ח נא לאשר, והוא כתב מאשר.
האם זה קניין מחייב?

תשובה:

שלום וברכה,

הודעה באמצעות וואצאפ' או באימייל או בכל אמצעי אלקטרוני שלא ניתן להכחיש, מועיל כשטר הלוואה בכתב ידו של הלווה – והלווה לא יכול להכחיש את ההלוואה. אבל לא יועיל הודעה אלקטרונית לשטר קניין. ולכן משכיר שישלח שטר שכירות דרך מייל, והשוכר והמשכיר יחתמו על החוזה. או שהמשכיר ישלח הודעה אלקטרונית שמשכיר בזה את הדירה או מוכר את הדירה, והשוכר ישלח הודעה חוזרת שמאשר את העסקה, לא יועיל ההודעות לקניין שטר.

אם יהיה נהוג לבצע עסקאות באמצעות הודעה אלקטרונית, אזי יועיל משום קניין סיטומתא, אבל קניין שטר לא יועיל בזה.

בהצלחה.

מקורות:

בגמרא גיטין כ, ב מביאה שהיה כפר סמוך לירושלים והיה שם זקן שמלווה לבני העיר והיה הוא בעצמו כותב את השטר חוב והלווים חותמים על השטר. והקשתה הגמרא הרי צריך "ספר המקנה" – שהלווה יכתוב את השטר ויקנה ללווה. ותירצה הגמרא שהזקן היה יודע להקנות את השטר ללווה והלווה חותם ומקנה את השטר למלווה. והקשו התוספות הרי בשטר הלוואה לא צריך שיהיה שהשטר יהיה שייך ללווה ודי בכך שיש ראיה שאכן הייתה הלוואה. ותירצו תוספות: "ונראה לפרש דנראה לגמרא דמסתמא כיון שהיה מלוה לכל בני העיר גם הם היו עושים לו טובה ונותנים לו במתנה או מוכרים לו שדות דפעמים שלא היו קנויין לו אלא בשטר כגון שדי נתונה לך או מכורה לך וגם השטרות האלו היה כותב אותם ואחרים חותמים". מבואר בתוספות שבשטר מתנה או מכירה צריך השטר יהיה קנוי למוכר או לנותן, והם מקנים את השטר לקונה. אבל שטר הלוואה לא צריך שהשטר יהיה קנוי ללווה, ודי בראיה שהייתה הלוואה. ומכאן למד הקצות (סימן קצא ס"ק א) שהמוכר צריך להקנות ללקוח את השטר לגמרי, ואם נתן לו את השטר ואמר לו ע"מ שהנייר שלי לא קנה דהווה לי אותיות פורחות באויר.

ומכאן יש ללמוד לחוזה אלקטרוני כיון שאין כאן ספר שמקנה המוכר לקונה או הנותן למקבל או המשכיר לשוכר, לא יועיל מדין קניין שטר. אבל בהלוואה ניתן לבצע שטר הלוואה באמצעות הודעה אלקטרונית, ויועיל כשטר בכתב ידו שלא יוכל הלווה להכחיש את ההלוואה. 

אם נהוג לסגור עסקאות מכירה באמצעות הודעות אלקטרוניות, הרי זה יועיל מדין קניין סיטומתא, אבל יש לבחון את המציאות אם אכן יש מנהג כזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל