לתרומות לחץ כאן

שמירת מצוות בהליכי גיור

שאלה:

שלום רב,
יש בקהילתנו גוי מברזיל שעבר הליך גיור רפורמי בברזיל (אין קהילה אורתודוכסית באיזור שממנו הוא בא), הוא יודע שהוא גוי גמור על פי הלכה, והוא מעוניין לעבור גיור על פי הלכה. כרגע עד שהוא יצליח לעבור גיור, הוא מגיע לבית הכנסת שלוש פעמים ביום והוא מקפיד לשמור מצוות (למעט תפילין).
השאלה האם יש עניין שאדם בהליכי גיור ישמור מצוות כהכנה לגיור או שאין לזה כל עניין? לדוגמא, מאוד קשה להשיג אצלנו בשר כשר ולכן הוא נמנע מאכילת בשר. האם אפשר לומר לו שהוא מתאמץ לחינם והוא יכול לאכול טרפות? כמו"כ האם יש מצוה לקרב אותו ולארח אותו בשבתות וכדו'?

תשובה:

יש בזה ענין אף כי קשה לומר שזה ממש חיוב, אבל יש לכך מקורות, ואעתיק לך מתוך הספר משנת הגר לרבי משה קליין שליט"א הנמצא עתה אצלי בעריכה מחודשת:

אין להאכיל גר הבא להתגייר מאכלות אסורות, גם קודם שמל וטבל לשם גרות[1].

 [1] ס' חסידים (סי' תרצ). וראה שו"ת נחלת יואל זאב (ח"ב יו"ד סי' נג) שדן בדברי הס' חסידים, שהרי עדיין נכרי הוא ומדוע ימנע מאכילת נבלות וטריפות, וכתב, דכיון שמצינו שהגרים מעונים בזמן הזה על ששהו מלבוא [ראה יבמות מח ע"א] הרי בהכרח שנתבעים על כך שלא הקפידו בשמירת המצוות [אמנם צ"ע לפ"ז מדוע הקפידו בדוקא על איסורי מאכלות ולא בשאר ענינים, ואפשר שהוא משום שנראה שרצונו להשתהות כדי למלא תאוותו באכילתם].

בשו"ת משנה הלכות (ח"ט סי' קנו בסופו) הביא דברי הס' חסידים, וכתב, דאפשר שמכאן יש ליישב נדון האחרונים בגר שמל ולא טבל או שקיבל עליו להתגייר אם מותר בשמירת השבת, ונתנו כמה וכמה עצות בזה, ראה? ולדברי הס' חסידים אפשר שהוא מותר בשמירת השבת כיון שכבר קיבל עליו להתגייר, עיי"ש. ועי' שו"ת אמרי יושר (ח"ב סי' ד אות ד) דפי' כעין זה, שכיון שקיבל עליו להתגייר חל עליו איסור מאכלות אסורות כעין נדר ויש בזה איסורא דבל תאחר [אמנם הוא לפלא, דדיני נדרים אינם נוהגים בו בנכריותו, כמו כן מעיקרא לא נדר אלא לשעה שיתגייר ולא קודם לכן].

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל