לתרומות לחץ כאן

אל תשכן באהליך עולה

שאלה:

קיבלתי מאחי יפוי כח נוטריוני לפני כמה שנים לצורך עריכת רכישת דירה. כיום כבר אין צורך ביפוי כח הנ"ל, והשאלה היא האם יש ענין לבטלו, שמא יש בדבר צד של 'אל תשכן באהליך עולה' או לא.

תשובה:

שלום וברכה,

איסור אל תשכן באהליך עולה לא שייך במקרה זה. אבל מצד איסור שמא יבואו לרמות בו אסור להחזיק יפוי כוח כזה בבית. ולכן יש לבטל את הייפוי כוח.

בהצלחה.

מקורות:

הגמרא כתובות יט שלא ישהה אדם בידו שטר פרוע, וכן עדים לא יחתמו על שטר אמנה, משום אל תשכן באהליך עולה, שיהיה ניתן לרמות עם השטר עצמו. אבל אם נדרש לעשות פעולה נוספת ואז יצטרכו לרמות, על זה לא נאמר האיסור של אל תשכן. וראיה לזה שבגמרא ב"ב קסז, א ובכתובות כא, א אדם שרוצה להראות חתימתו לבית דין לא יחתום על מגילה שיהיה ניתן לזייף, ולא יחתום בסוף הדף שמא אחר ימצא את הדף ויכתוב מעל הדף מה שירצה ויהיה על הכתיבה חתמת ידו ויחייב אותו. ועל זה לא הוזכר בגמרא האיסור של אל תשכן באהוליך עולה, אלא שמא יבאו לעשות פעולה ולרמות בשטר. מוכח שרק בשטר שאפשר לרמות בו כמות שהוא יש איסור של אל תשכן. אבל אם צריך לעשות בו פעולה נוספת ואז לרמות בו אין את האיסור של אל תשכן. והיפוי כוח שיש בידך הוא עצמו אינו שקר כשטר פרוע שמעיד שיש חוב, אלא אפשר לעשות פעולה ולשקר עם הייפוי כוח, ודינו שווה למה שנאמר שלא יחתום על סוף הדף ויבואו לזייף עליו שטר. אבל איסור ממש להחזיק שטר כזה בבית.

ודוגמא לזה מצאנו במשנה ב"מ (ס, א) מי שנתערב מים ביינו לא ימכרנו בחנות אלא א"כ הודיעו. ולא [ימכרנו] לתגר אע"פ שהודיעו שאינו אלא לרמות בו. מבואר שיש איסור למכור לתגר את היין שהתערב עם מים שמא ירמה בו ולא יודיע שהיין מזוג. הגמרא (שם) מספרת על רבא שהביאו לו יין מהחנות ומזג רבא את היין, טעם מהיין והבחין שאינו משובח כל כך, שלח את היין המזוג לתגר כדי שימכור את היין המזוג. שאלוהו הרי כתוב במשנה שאסור למכור לתגר יין מזוג אפילו שמודיע לו שמזוג שמא ירמה בו אחרים, אמר להם רבא המזיגה שלי שכבר יש בו הרבה יין ניכר בטעמו ולא יבואו לטעות בו. שאלוהו הרי עדיין יש לחשוש שמא יוסיף התגר יין חי ליין המזוג עד שלא ניכר טעם המזיגה וימכרהו כיין חי. תירץ רבא 'אם כן אין לדבר סוף'. פירש רש"י: 'אין לדבר סוף, שאף המים לבדם אסור למכור לחנווני שמא יערבם ביין, ולא חשו אלא בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי לרמות בו כמות שהוא עכשיו'.

הרי לנו שיש חילוק בין דבר שבו ניתן לשקר לדבר שצריך פעולה נוספת כדי לשקר בו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל