לתרומות לחץ כאן

שמיעת קול אישה גויה שרה

שאלה:

בס"ד

שלום שלום הרב,

אני חוזר בתשובה ויש לי שאלה בקשר לשמיעת נשים.

האם מותר לשמוע שירת אישה גויה בשפה היפנית לצורך בעניין, דרך רמקול וללא הבנת המילים?

אשמח לתשובתך בעניין.

תשובה:

כשאינו מכיר אותה ולא ראה את תמונתה, יש מהפוסקים שנראה מדבריהם שבאופן זה מותר לשמוע אותה שרה, ומשום שאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו של אדם רואות, ויש שאסרו זאת בכל תוקף. במקרה שראה פעם את תמונתה מודים שהדבר אסור ויש שהורו שאם הוא שומע את קולה מטייפ וכיוצא בזה ואינו נוכח שם עתה, אף שמעיקר הדין אין לאסור כשראה את תמונתה לבד, לכתחילה יש להחמיר בכך.

שירי עגבים בכל מקרה מגרים את היצר הרע ואסורים.

מקורות:

בשו"ת בית שערים סי' נג צידד להקל באופן שאינו מכירה כלל ולא ראה מעולם אפילו את תמונתה, וראה שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קפא שדחה דבריו בחריפות, ולדעתו אין סברא זו אמורה אלא לענין ראיית בגדי צבעונים של אשה, שכיון שאינו מכירה אין בכך גירוי ליצרו, אבל שמיעת קולה גורם להרהורי עבירה  גם כשאינו מכירה. אולם, בשו"ת אור לציון ח"ב פ"ו סעי' יג הקל בזה לענין שמיעת קול אשה ששרה מבית אחר כשאינו מכירה. וראה עוד בס' אשרי האיש או"ח הל' תפילה בשם הגרי"ש אלישיב, שאף אם ראה פעם תמונתה אינו איסור גמור. עוד על שמיעת קול זמר אשה ברדיו כשאינו מכירה אך ראה פעם את תמונתה, ראה מה שכתבנו כאן מדברי הגר"ע יוסף.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. נראה שהשואל מדבר על נוכחות בהופעה של הזמרת היפנית. שבזה אין להתיר אע"פ שהוא דרך רמקול, אם רואה את הזמרת (לגבי שירי עגבים, אם אינו מבין את השפה לא נחשב לעגבים).

    אבל אם אינו מכירה כתבו רבים מהאחרונים להתיר וכנ"ל, ואוסיף עוד מהגר"ח קניבסקי בדעת נוטה (ח"א עמוד ריז) בהערת המהדיר שם, "ושמעתי מרבינו שליט"א שכמדומה לו דהמקילין סוברים שאין איסור אלא במכיר את אותה האשה ששומע קולה אבל כששומע קול שיר אשה ואינו יודע מי היא, וכמו בנד"ד דהעומד בחוץ אין רואה אותה או כששרות קבוצה של נשים ביחד ואין מבחין בקול של אשה מסויימת אין איסור".

    כי כל ענין קול באשה הוא ביודעה ומכירה, כפי שהביא בשו"ת יביע אומר חלק א' אורח חיים סימן ו, "הנה ראיתי בשו"ת מהר"ם שיק (חאה"ע סי' נג) שכ', דנראה דלא שייך קול באשה ערוה אלא ברואה את פניה או יודעה ומכירה, כעין מ"ש במגילה (טו) רחב בשמה זינתה ויעל בקולה וכו' והוא דידעה ומכירה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל