לתרומות לחץ כאן

אמירת קדיש על ידי אישה

שאלה:

שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול: ב"ה השאלה שלי תיאורטית וב"ה הורי בחיים עד מאה ועשרים אך אני מעוניינת לדעת:
שמעתי שהרב סתיו משוהם פסק שאישה יכולה להגיד קדיש אם היא מצטרפת לגבר האומר.
מה דעת הפסיקה החרדית? אשמח לא לתשובה "בשלוף" שאסור אלא אם אסור אזי למה ואם יש מקרים שמותר.
כמו כן: אם אכן אסור האם מותר לאשה לומר בלחש את הקדיש רק לאוזניה יחד עם גבר האומר? ואם כן: האם מפסידה בזה מצוות עניית אמן על קדיש? ואז מה יותר חשוב לאשה? עניית אמן או אמירה בלחש של הקדישים?
שאלה נוספת המטרידה אותי: אני ב"ה מתפללת 3 פעמים ביום במניין. אם אאריך ימים אחרי הורי שיחיו ולא יהיה מניין בביתי האם מותר לי ללכת בשבוע האבל לבית כנסת? ביום חול? שחרית/מנחה/ערבית ובשבת?

תודה רבה!

תשובה:

אין לאשה לומר קדיש, מנהגי ישראל הם קודש ולא משנים… [בפרט כאשר הכוונה היא שוויון והרהור או ערעור על גדרי ההלכה, אצלך זה לא כך אבל בדרך כלל]. צריך לדעת שיהודי עושה מה שרוצה ממנו הבורא, אין שויון יותר גדול מכך שכל אחד מאיתנו הוא פשוט עבד שממלא תפקיד, אין חשוב יותר ופחות, ואין טעם לגלוש לתפקידים שאינם שלנו. 

יש סוברים שאף יש בכך איסור, בכל מקרה אמירה בשקט שלא לאוזני עשרה אנשים ודאי אינה כלום, כי קדיש ענינו דבר שבקדושה שהוא דוקא בעשרה, וכל זה אולי יכול ללכת בשוהם אבל לא בבית הכנסת שלך במרכז בני ברק… כך שכל הנושא בכלל לא אקטואלי.

ממילא אשה שאומרת קדיש בלחש אכן מפסידה עניית אמן וזה לא נכון, כמו כן, לדעת ספר מנוחה וקדושה קדיש לבטלה דינו כברכה לבטלה וזה דבר חמור.

בעזרת ה' יארכו הורייך ימים בטוב ובנעימים, אבל בהגיע עת פקודתם ודאי שיהיה מנין אצלכם בבית, גבאי בית הכנסת שיודע להכיר ולהוקיר אותך ידאג לזה בלי ספק וללא חשש, ובכל מקרה אבלה לא יוצאת מביתה בימי השבעה להתפלל בבית הכנסת.

בשורות טובות ואריכות ימים ושנים.

מקורות:

בעל המטה אפרים כתב “מי שאין לו בנים רק בת וצוה לפני פטירתו שילמדו עשרה בביתו בשכרם ואחר הלימוד תאמר הבת קידש אין לשמוע לו ויש למחות שלא לעשות כן ומכל שכן שאין להניח שתאמר קדיש של תפלה ואפילו אם היא פנויה אסורה וכמכל שכן אי אפשר חלילה להשמיע קולה לרבים באמירת קדיש בין בבית הכנסת בין במנין , אלא אם תרצה לזכות את אביה תהיה זהירה בכל עתות התפלה בין בבית הכנסת בין במנין להטות אזנה באמירת קדישים לענות אמן בכוונה רוצוי ויודע מחשבות יחשוב לה כאילו אמרה וקיימה מצות אביו” [וביאר שם שהיינו אף במקום שאין משום קול באשה ערוה].

ואכן, דעת רוב ככל הפוסקים היא שאין לאשה לומר קדיש כלל וכלל וכמבואר בשו”ת חוות יאיר (סי’ רכב) שיש למחות ביד אשה שרוצה לומר קדיש, והסכים עמו בשו”ת כנסת יחזקאל (הובא בבאר היטב או”ח סי’ קלב סק”ה) וכן כתב בבית לחם יהודה (יו”ד סי’ שעז סק”ה) וכתב שהדבר נחשב ל”חוכא ואיטלולא”, וכ”כ במטה אפרים (דיני קדיש יתום שער ד’ ס”ט ובאלף למטה סק”ט שאף במקום שאין בו משום קול באשה ערוה יש למחות ולאסור אמירת קדיש ע”י אשה משום שבזמן הזה שכיח פריצותא ואם בדורו כן בדורינו על אחת כו”כ) ובקיצור שולחן ערוך (סי’ כו ס”כ), וכ”כ בשו”ת תורה לשמה (סי’ כז) ובשדי חמד (מערכת אבילות כלל קס) ובשו”ת שלמת חיים (סי’ תריז) ושו”ת משפטי עוזיאל (או”ח ח”ב סי’ יב), שו”ת דברי ישראל (ח”ג סי’ לג) ושו”ת ציץ אליעזר (חי”ד סי’ ז), וראה עוד בארוכה בזה בשו”ת יחל ישראל (ח”א סי’ פד) שקיבץ דעות גדולי הפוסקים בזה וכן העלה בילקוט יוסף (או”ח סי’ נו סעיף לא).

אף המקילים שאשה תאמר קדיש היינו לכל היותר בבית פרטי ולא בבית הכנסת עי’ שו”ת שבות יעקב (ח”ב סי’ צג) ושו”ת תשובה מאהבה (ח”ב סי’ רכט אות י) שהקילו דווקא בבית הנפטר ולא בבית הכנסת בכלל. ובחוברת הפרדס (תשכג קובץ ו) בדעת הגרי”א ענקין הקיל בעזרת נשים בפני נשים בלבד, וגם עליו חלקו הפוסקים עי’ שו”ת מנחת יצחק (ח”ד סי’ ל) וקובץ הפרדס (לח חוברת א סי’ ד) באריכות שבפני נשים בלא עשרה זכרים אין לומר כלל משום שאין אומרים קדושה אלא בפני י’ זכרים.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. תודה רבה כבוד הרב.
    לא שאלתי את זה בכלל מנימוקים פמיניסטיים של שיוויון וכיוצ"ב אלא כדי להדר במצוות קדיש.
    אם אסור אז ברור שאסור. אין כאן שאלה בכלל.
    אני מאד מודה לרב על התשובה המפורטת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל