לתרומות לחץ כאן

שימוש במנורת שבת לד כשהיא זזה על ידי סגירתה

שאלה:

שלום וברכה! מנורת שבת, עם תריס, שבהזזת התריס, המנורה זזה גם היא, האם ניתן להשתמש, ולפתוח ולסגור את התריס? (מנורת לד) תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

לכאורה באופן כזה שהוא פסיק רישא לא ניחא ליה, ומדובר בנורת לד שכלל לא ברור שיש איסור לטלטלה בשבת, יש להקל.

מקורות:

על טלטול מנורה חשמלית נחלקו הדעות: הגרי"ש אלישיב החמיר בכך בכל הנורות, כמובא בס' שבות יצחק מוקצה פרק יד, שכיון שלא ברור בראשונים טעם איסור טלטול שלהבת ונאמרו בזה טעמים שונים, אין לנו להכנס במבוכה זו ולא נטלטל נר מכל סוג שהואכלל, כולל נורה פלורוסנטית. לעומתו הגר"מ פיינשאין בס' טלטולי שבת אות יא מצדד לאידך גיסא, להקל מעיקר הדין בטלטול כל נורה שהיא, ולדבריו מוקצה של שלהבת לא נוהג אפילו בנורה שיש בה חוט להט. אלא שלמעשה הורה להמנע מכך כדי שלא יבוא להחליף בנר רגיל. בס' מנחת שלמה סי' יד צידד גם הגרש"ז אויערבך להתיר טלטול נורה חשמלית, אולם בס' שולחן שלמה סי' שח  סעי' ג אות יג החמיר בזה בנורה שיש בה חוט להט מתאדם שהיא ממש אש, ונראה מדבריו שבלד יש להקל. בס' מאורי האש פרק ב ענף ג הביא שמעיקר הדין התיר הגרש"ז אלא שחשש בזה לעובדין דחול.

מכל זה נראה שיסוד האיסור כאן בטלטול גמור ומכוון גם הוא אינו ברור, ובכל מקרה הוא יותר משום חששא וחומרא ולא מעיקר גדרי דין מוקצה הרגילים. לכן ככל שאדם משתדל שלא יזיז וגם אם זז זה לכל היותר פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, יש להקל למעשה ולהשתמש במנורה זו. ואם ניתן לסגור בשינוי ודאי עדיף.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל