לתרומות לחץ כאן

צום יום החופה – לאחר צאת הכוכבים לפני החופה

שאלה:

שלום כבוד הרב
האם כלה המתענה ביום חופתה ,יכולה לשתות מים אחרי שקיעה ולפני חופתה שמתוכננת להערך בערב. (בפרט שקשה לה הצום -למרות רצונה לצום)
והאם החתן גם הוא יכול?
או שיש עניין שיצומו עד לחופה (שעלולה להערך כשעתיים וחצי אחר השקיעה)

תשובה:

הם יכולים לשתות הכל חוץ מיין לאחר גמר היום אף שעדיין זה לפני החופה.

מזל טוב!

מקורות:

באופן שהחופה אחר צאת הכוכבים האם יכולים לאכול ולשתות כבר קודם החופה, כיון שכבר היה צאת הכוכבים או שצריכים להמשיך ולהתענות עוד עד אחר החופה, שלכאורה זה תלוי בטעמי התענית, אם משום שהוא יום מחילת עוונות יכולים לאכול ואם כדי שלא ישתכרו, אם כן העיקר הוא להתענות עד אחר החופה, ולמעשה היקל בזה הסטיפלר כמובא בארחות רבינו ח"ב עמ' קסב על פי החכמת אדם כלל קכט סעי' ב, ובלבד שימנעו משקה משכר. וכן הורה הגר"ש וואזנר בקובץ מבית לוי ח"ט עמ' לב, ועכ"פ םשוט היה להם שצריך להתענות אלא שהקלו שיאכל מיד אחר צאת הכוכבים.

לגבי הכלה: למעשה אף שנהגו שגם הכלה מתענה ביום החופה כמו החתן, יש שכתבו שאינה מחוייבת בכך, ראה בן איש חי שנה ראשונה פ’ שופטים, וכבר העירו שענין זה תלוי בטעמים השונים שנאמרו בענין תענית זו: שלפי הטעם שהנושא אשה נמחלים לו עוונותיו, לא מצינו ענין זה אלא אצל החתן ולא אצל הכלה, אבל לפי הטעם שהוא כדי שלא ישתכרו ויבואו בדעה צלולה לנישואין, אין הבדל בין החתן לכלה. אמנם בס’ קדושת לוי חג השבועות סבר שגם לכלה נמחלים העוונות וממילא לא סבר כחילוקו של הבן איש חי. וראה עוד הרחבה בענין בשו”ת דברי יציב אבהע”ז סי’ עב.

למעשה כתב בערוך השלחן סי’ סא סעי’ כא שאם החתן או הכלה חלושים לא יתענו. כך שלגבי הכלה ודאי אין מקום לשאלה בכלל, אבל גם החתן יכול לשתות לאחר סיום היום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל